מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בליווי כוחות מתפ"א, פינו השבוע בפעם השנייה מסיג גבול, ראג'בי מוחמד נאדר, תושב מזרח ירושלים שניסה להשתלט על מגרש בבעלות המדינה, ששטחו כ-3000 מ"ר בשכונת ואדי ג'וז, במזרח העיר ירושלים. נאדר פונה מהשטח לפני כשנה, אך שב והשתלט עליו וכעת פונה שנית

מבצע אכיפה של מפקחי חטיבת השמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל במזרח ירושלים הסתיים בפינוי פלישה חוזרת לאדמות המדינה. מסיג הגבול, ראג'בי מוחמד נאדר, פלש למגרש בבעלות המדינה ששטחו כ- 3,000 מ"ר, בשכונת ואדי ג'וז במזרח ירושלים, והשתמש בקרקע הציבורית כמגרש כלי רכב, במסגרת הפעלת עסק בלתי חוקי בתחום הרכב.

המפקחים בליווי שוטרי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני, פינו את השטח והחזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי. כלי רכב שחנו במגרש בזמן הפינוי פונו לחניון ציבורי סמוך השטח נתפס ושולט הציבו באזהרה שמתריעים מפלישות נוספות.

כעת יחל ברשות בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולש תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה. בנוסף, יתבע ראג'בי מוחמד נאדר להחזיר לקופת המדינה את הרווחים שגרף לכיסיו כתוצאה מהשימוש הבלתי מורשה בקרקעות המדינה.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירה על הקרקע של רשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר בעבירה חמורה ומתריסה בפני החוק. הפולש כבר פונה מהשטח לפני שנה והובהר לו היטב שמדובר בעבירה פלילית, אך למרות זאת שב ופלש - ולכן פונה בשנית. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ערוכים ומוכנים לבצע את משימתם בהגנה על קרקעות הציבור מפני פולשים ועברייני קרקע, ויעשו את תפקידם בכל עת ובכל מקום שיידרשו".