כלים

במסגרת התוכנית להעצמת המורשת הלאומית, שמקדם משרד ראש הממשלה, הוחלט לכלול בין האתרים הארכיאולוגיים גם את שימור הצומח הייחודי של מדינת ישראל. מנכ"ל רשות הטבע והגנים: "מורשת של עם ושל ארץ אינה מסתכמת רק במבנים שהקימו בניו, אלא גם במנהגים, בתרבות ובנוף שליווה את אותו עם לאורך ההיסטוריה"

4.6 מיליון שקלים יועברו לטובת שימור צמחי בר אשר נמצאים בסכנת הכחדה, במסגרת התוכנית להעצמת המורשת הלאומית שמקדם משרד ראש הממשלה. הסכום ישמש להקמת מערכת אשר תכלול בין השאר הקמת בנק גנים, גני מקלט ואמצעים נוספים להגנה על מינים נכחדים, לצד שימור של צמחים נדירים ואנדמיים (צמחים שניתן למצוא רק בגבולות ישראל) באתרם, בין אם על ידי קידום הכרזות על שמורות טבע בבתי הגידול של הצמחים הנדירים או על ידי הסטת פעילות אדם ופעולות של גיזום והוצאת מינים פולשים אשר פוגעים במינים אלו, באשר יהיו.

המיזם הייחודי יבוצע באמצעות רשות הטבע והגנים בסיוע וועדה מקצועית הכוללת את אנשי רשות הטבע והגנים, נציגי אקדמיה, בוטניקאים ואנשי אקולוגיה נוספים.

מתוך התכנית להעצמת המורשת הלאומית של משרד ראש הממשלה: "במסגרת אחריותה הכללית של רשות הטבע והגנים בשמירת טבע, מטפלת הרשות גם בצמחים אנדמיים, צמחים נדירים והצמחים הנמצאים בסכנת הכחדה בישראל. שימור המינים הנדירים והאנדמיים מתבצע במגוון רחב של אמצעים, כאשר אמצעי השימור אליו שואפים הוא שימור מינים באתרם (in situ)... במקרים בהם לא ניתן להבטיח שימור בבתי הגידול הטבעיים, נעזרים גם בשיטות... דוגמת בנק הגנים בשיתוף עם מכון וולקני והקמת גני מקלט לצמחים בתוך שמורות טבע קיימות".

שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים: "מורשת של עם ושל ארץ אינה מסתכמת רק במבנים שהקימו במהלך ההיסטוריה, אלא גם במנהגים, בתרבות ובנוף שליווה את אותו עם ואותה ארץ לאורך מאות ואלפי שנים, ואנו מברכים על כך ששימור המגוון הביולוגי של ארץ ישראל נכלל בהגדרה זו של מורשת".

ד"ר יהושע שקדי, מדען ראשי של רשות הטבע והגנים: "אנחנו מברכים על ההחלטה לקבל את הצעתנו ולכלול את המגוון הביולוגי בתוכנית העצמת המורשת. ישראל נמצאת במיקום גיאוגרפי אשר מחבר בין 3 יבשות ושני אזורי אקלים, וככזו מגוון הצמחים שבה הוא גדול בכל קנה מידה, ולא פחות חשוב- ייחודי לישראל בחלקו. רשות הטבע והגנים, לצד מומחים אקולוגיים מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת ת"א ובשיתוף עם אנשי הבנק הגנטי של משרד החקלאות, החלה בעיצוב תוכנית לשימור 40 המינים האנדמיים הנדירים ביותר ובתי הגידול הנדירים והייחודיים בהם הם צומחים, והכללת הנושא בתוכנית תאפשר לקדם תוכנית הצלה זו ביתר שאת".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS