peres_mortinioנשיא המדינה שמעון פרס קיים הערב פגישת עבודה מדינית עם שר החוץ הספרדי מיגל מורטינוס. השניים דנו בשורה של נושאים בפוליטיקה הבינלאומית ובראשם במעבר לשיחות ישירות בין ישראל לפלשתינאים ובסוגיית הגרעין האיראני

שר החוץ הספרדי אמר לנשיא בפתח פגישתם: "שיחות הקרבה סייעו ליצור אווירה טובה בין הצדדים , אך הגיעה העת לעבור לשיחות ישירות. נפגשתי אתמול בעמאן עם אבו מאזן ויש לי סיבות להיות אופטימי ולהאמין כי בקרוב ניתן יהיה לעבור למו"מ ישיר. אנו מעודדים את עמיתינו הפלשתינאים והערבים לעבור לשיחות ישירות כל העת."

הנשיא השיב לו בהקשר זה :"הזמן דוחק ויש ביכולתכם להכניס משב רוח רענן לתהליך וללחוץ למעבר למו"מ ישיר. אנא הפצירו בעמיתיכם הפלשתינאים שלא יחמיצו את ההזדמנות שנוצרה" אמר הנשיא והדגיש "אם לא נעבור למו"מ ישיר לשלום נמצא את עצמנו כבר בספטמבר בעין הסערה."

שר החוץ עדכן את הנשיא פרס על שורת הסנקציות שהטיל האיחוד האירופי אמש על איראן והנשיא פרס השיב לו :"אני מעריך את העובדה שקיבלתם החלטה אחראית זו. אירופה חייבת להגן על עצמה. אם הייתי רוסי, צרפתי או ספרדי לא הייתי ישן בשקט בלילה." אמר הנשיא פרס בהתייחסו להתחמשות הגרעינית האיראנית.