היום (ב') הציג שר החינוך, גדעון סער, בועדת החינוך של הכנסת, את התכנית לביטול האפליה בהשתתפות תלמידים במשלחות לפולין. המודל החדש אמור להביא גם להגדלה משמעותית של מספר התלמידים הלוקחים חלק במשלחות

על פי המודל החדש המשותף למשרד החינוך ומרכז השלטון המקומי יוקצו 50 מליון ש"ח בשנה לסבסוד תלמידים על פי קריטריונים סוציואקונומיים מתוך מטרה לשנות את המצב הקיים לפיו מרבית התלמידים הלוקחים חלק במשלחות לפולין מגיעים מרקע כלכלי מבוסס יחסית.

יצוין, כי לאחר כניסתו לתפקיד הגדיל שר החינוך את תקציב המלגות לסבסוד תלמידים להשתתפות במשלחות לפולין מ-1 מליון ש"ח ל- 5 מליון ש"ח. במקביל להגדלת תקציב המלגות פעל שר החינוך למציאת פתרון רחב היקף, שייתן מענה לחשיבות הלאומית והערכית שהוא רואה במשלחות לפולין ויבטל את המצב הקיים כיום לפיו סיבות כלכליות מונעות מתלמידים לקחת חלק במשלחות.

המודל החדש לסבסוד תלמידים להשתתפות במשלחות לפולין גובש במהלך החודשים האחרונים על ידי משרד החינוך בהובלת שר החינוך, גדעון סער, ובשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר, הקרן לניצולי שואה ומרכז השלטון המקומי בראשות שלמה בוחבוט, יו"ר מרכז השלטון המקומי.

המודל החדש המשותף למשרד החינוך ומרכז השלטון המקומי ייושם מראשית 2012 ועלותו עומדת על 50 מליון ש"ח (מימון משרד החינוך- 35 מליון ש"ח; מימון מרכז השלטון המקומי- 15 מליון ש"ח). משרדי החינוך והאוצר הגיעו לסיכום על תקצוב המהלך ועל תוספת תקציבית שתאפשר את יישומו. על פי המודל החדש יגדל מספר המשתתפים במשלחות לפולין עד ל40,000 בני נוער.

המודל החדש

על פי המודל החדש שיישומו יחל בראשית שנת 2012 סבסוד המסעות יתבצע על פי המצב הכלכלי של התלמיד/ השתייכותו לעשירוני הטיפוח (עשירון 1- עשירון עליון, עשירון 10- עשירון תחתון)

 תלמידים במדד טיפוח 10-9, יזכו לסבסוד בשיעור של כ- 70% מעלות המסע

 תלמידים במדד 8-7, יזכו לסבסוד בשיעור של כ- 45% מעלות המסע

 תלמידים במדדי טיפוח 6-5, יזכו לסבסוד בשיעור של כ- 30% מעלות המסע

 תלמידים במדד טיפוח של 4-1, לא יינתן סבסוד, אלא על פי החלטת וועדת חריגים.

עלות המשלחות לפולין עומדת על כ- 5400 ₪

חלוקת הסבסוד בין משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי

על פי המודל החדש תתקיים חלוקה בהשתתפות בסבסוד המסעות לפולין בין משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי. החלוקה תתבצע על פי חוסן הרשות המקומית בהתבסס על נתוני מרכז השלטון המקומי.

 במקרה בו הרשות המקומית מקבלת מענק איזון יממן משרד החינוך כ- 90% מגובה המלגה ואילו הרשות תקצה כ- 10% מעלות המלגה.

 במקרה בו הרשות המקומית אינה מקבלת מענק איזון , יממן משרד החינוך כ- 70% מעלות המלגה ואילו הרשות המקומית תממן כ- 30% מעלות המלגה.

 במקרה בו הרשות איתנה יממן משרד החינוך 50% מעלות המלגה, והרשות תממן 50%.

שר החינוך, גדעון סער, אמר: "למהלך זה חשיבות לאומית וחברתית. הוא מדגיש את החשיבות במסעות לפולין, התורמים גם לחיזוק הזהות היהודית ותחושת המחויבות לזיכרון השואה ולקיומה של מדינת ישראל, שהיא מדינתו של העם היהודי".

עוד הוסיף השר סער כי "המהלך חשוב מבחינה חברתית- בביטול חסם לא צודק בהשתתפות במסעות לפולין על רקע מצב סוציו אקונומי בבית התלמיד. במשך עשרות שנים דיברו על החשיבות של השתתפות בני הנוער במשלחות לפולין, אך לא נתנו את הביטוי התקציבי ההולם לכך" אמר השר סער.

שלמה בוחבוט, יו"ר מרכז השלטון המקומי אמר: "מדובר בהישג חברתי וערכי המשותף לשלטון המקומי ולמשרד החינוך. אני בטוח כי בכך נגדיל את היקף המשתתפים במשלחות החשובות לפולין ונעמיק את הידע ונחזק את הזיכרון הלאומי של עם ישראל ושל בני הנוער עם הזוועות שעברו על העם היהודי בתקופת השואה. אני רואה חשיבות רבה להשתתפות במשלחות. ראשי הרשויות ימשיכו לפעול כדי להגדיל השתתפות זו ומקביל לתמוך בניצולי השואה שחיים בקרבנו".