הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה הצעת חוק מהפכנית אשר צפויה לשנות את פני הצרכנות בישראל: לראשונה הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, תקבל סמכויות להטלת עיצומים כספיים במסגרת אכיפה מנהלית וסמכות לאכיפת איסור חדש על עסקאות שהינן תוצאה של השפעה בלתי הוגנת על הצרכן

הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה הצעת חוק ממשלתית לתיקון חוק הגנת הצרכן אשר הוגשה על ידי שר התמ"ת שלום שמחון.

הצעת החוק, מגלמת שני חידושים עיקריים בחוק הגנת הצרכן:

הוספת מנגנון של עיצומים כספיים – כיום מרבית ההפרות על הוראות חוק הגנת הצרכן הן עבירות פליליות. על מנת לאפשר לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן קיומה של אכיפה יעילה ונרחבת, מוצע בחוק להעניק לממונה סמכות להטיל עיצומים כספיים על מפרי חוק.

יצירת עבירה שעניינה "השפעה בלתי הוגנת על הצרכן": חוק הגנת הצרכן - בנוסחו כיום - עוסק בעבירה שעניינה איסור ניצול מצוקת הצרכן, סעיף זה מנוסח באופן מצומצם ולכן אינו ניתן לאכיפה במלואו.

בהצעת החוק מוצע כי במקום עבירה מצומצמת העוסקת בניצול חולשה שכלית, נפשית או גופנית, תהיה עבירה רחבה יותר שעניינה איסור השפעה בלתי הוגנת על הצרכן קרי, איסור על התנהגות שיש בה כדי לפגוע פגיעה משמעותית ביכולת הצרכן לקבל החלטה מושכלת בקשר לעסקה.

הצעת החוק, אף מכילה רשימה סגורה של נורמות התנהגות המהוות התנהגות אגרסיבית ופסולה ועל כן הפרה של החוק תחשב למשל: פניה חוזרת ונשנית לצרכן או לבני משפחתו כדי לקשור עסקה, נקיטה באמצעי הפחדה כלפי הצרכן ובני משפחתו, יצירת הרושם כי הצרכן אינו יכול לעזוב את המקום עד לעשיית עסקה, מניעה מהצרכן להתייעץ לגבי העסקה ועוד.

תיקון זה מוצע לאור דירקטיבה אירופית הקובעת כי נורמות התנהגות פסולות ובלתי הוגנות אינן רק הטעייה, אלא גם נורמות התנהגות אגרסיביות, הפוגעות בחופש הבחירה של הצרכן וגורמות לו לקבל החלטה שלא היה מקבל אילולא הופעלה עליו ההתנהגות האגרסיבית.

הצעת החוק עברה קריאה ראשונה והיא תובא לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת אשר תתבקש לאשרה לקראת קריאה שניה ושלישית.

הממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, עו"ד תמר פינקוס: "הצעת החוק המדוברת היא תוצאה של עבודת מטה נרחבת שנמשכה 4 שנים לגיבוש תפיסת האכיפה של דיני הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובהתייעצות עם הגורמים הרלוונטיים במשק.

אם תעבור הצעת החוק בקריאה שניה ושלישית, הדבר יאפשר למקד את האכיפה הפלילית והמסורבלת בהפרות החוק הקשות כגון: הטעיה וניצול מצוקה ולספק מענה כמעט מידי בתחום האכיפה המנהלית, תוך הפעלת מנגנון מהיר, גמיש ויעיל להפעלת עיצומים כספיים מרתיעים כלפי מפרי חוק במגוון עבירות מנהליות נרחב של תחומים צרכניים. מדובר בהצעת חוק מהפכנית שיש באפשרותה לשנות את פני הצרכנות בישראל."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS