לפני שעה קלה יו"ר האיחוד הלאומי חה"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה) העלה להצבעה במליאת הכנסת את "הצעת חוק התפתחות טבעית בערי יהודה ושומרון". החוק הופל בהוראת רוה"מ נתניהו ביון היתר באצבעותיהם של השרים יעלון, בגין וח"כ אלקין וחוטובלי שהצביעו נגד החוק

לפני כשלושה חודשים נמנעה הממשלה מלהכריע בדבר הצעת החוק של ח"כ כצל'ה והחליטה לדחות את הדיון בחוק בשלושה חודשים. על כן החליט יוזם החוק ח"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה) להעלות החוק היום להצבעה, לאחר שחלפו שלושה חודשים והממשלה לא דנה בה, וקרא לכל חברי הכנסת לתמוך בה.

כצל'ה קרא מעל הדוכן לעבר ח"כ חוטובלי: "בעיני רוה"מ נתניהו את שווה כקליפת השום. לא התייעץ אתך כשהכריז על 2 מדינות ל2 עמים וגם היום כמו תמיד תדברי גבוהה גבוהה ותצביעי שוב נגד א"י". בבחירות הבאות תספרי לכולם שאת בעד הארץ ואין לך שום השפעה על נתניהו מתוך הליכוד".

מטרת החוק לממש את חובת הממשלה בהתפתחות הטבעית של הערים והמועצות מקומיות הגדולות ביהודה ושומרון. לפי הצעת החוק שר השיכון יפרסם בכל שנה צווים לבניית יחידות דיור בערים ובמועצות המקומיות הבאות: מעלה אדומים, אריאל, ביתר עלית, מודיעין עלית, אלפי מנשה, אפרתה, קרני שומרון, בית אריה, אורנית וקרית ארבע. שר הבינוי והשיכון יפרסם בכל שנה מכרזים לבניית יחידות דיור ברשויות הגדולות.

הצעת החוק קובעת כי שר הביטחון יאשר את הבנייה ברשויות הגדולות באמצעות כל החתימות הדרושות לכך הכפופות לסמכותו כפי שקבעה הממשלה, ככל שאלו נדרשות; לא אישר שר הביטחון בתוך שלושים ימים מיום הוצאת צווי התכנון, הוצאת המכרזים או פרסומם על ידי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, יראו אותם כאילו אושרו. שר הבינוי והשיכון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

בדברי ההסבר להצעת החוק כותב ח"כ כצל'ה: "ממשלות ישראל לדורותיהן הקימו ופתחו בניית ערים ויישובים בחבלי האבות ששוחררו במלחמת ששת הימים, ואף עודדו באמצעים שונים, ביניהם תמריצים כלכליים, את התיישבות אזרחי ישראל ביישובים אלו. מאז שנת התשנ"ו (1996) כאשר התקבלה החלטה מס' 150 של ממשלת ישראל לפיה שלבי התכנון והבניה ביהודה ובשומרון יהיו בסמכותו של שר הביטחון, הופלו ישובים אלו לרעה ובאופן מעשי התפתחותם תלויה ברצונו הטוב של שר אחד. לכך נוספה גזירת ההקפאה שהיתה בתוקף במשך עשרה חודשים בשנת התש"ע (2010). גם לאחר שפג תוקפו של הצו, כמעט שלא אישר שר הביטחון מכרזי בנייה ביו"ש, מה שפוגע ברקמת החיים ובעורק ההתפתחות של יישובים ישראלים אלו.

הצעת חוק זו באה להבטיח כי היישובים הללו, התלויים באישורים וחתימות שר הביטחון, יוכלו להתקיים לפי צרכי "התפתחותם הטבעית" (מונח שטבע ראש הממשלה בנימין נתניהו בהגדירו את הצורך האנושי הבסיסי של היישובים אותו הוא התחייב למלא). מוצע בזה שממשלת ישראל תקיים את הזכויות הבסיסיות של תושבי יהודה ושומרון לדיור והתפתחות נורמאלית, כפי שמתאפשר לשאר אזרחי ישראל.

על הצעת החוק חתומים גם חברי הכנסת: אמנון כהן (ש"ס), ח"כ נסים זאב (ש"ס), ח"כ אורי אורבך (הבית היהודי), ח"כ יריב לוין (הבית היהודי), ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו) וח"כ משה (מוץ) מטלון (ישראל ביתנו).

בהוראת ראש הממשלה נתניהו הצביעה הקואליציה נגד החוק והוא הורד מסדר היום. בעד החוק הצביעו ארבעת חברי האיחוד הלאומי וח"כ דוד רותם שהיפר משמעת קואליציונית והצביע בעד החוק. נגד החוק הצביעו בין היתר חברי הליכוד: ח"כ ציפי חוטובלי, ח"כ זאב אלקין, השר בני בגין, השר בוגי יעלון וח"כ גילה גמליאל. יו"ר הכנסת רובי ריבלין נמנע כאות מחאה.

סיעת הבית היהודי יצאה במחאה מן הכנסת ולא השתתפה בהצבעה. השר הרשקוביץ שעליו הוטל לקרוא לחברי הכנסת מעל הדוכן להפיל את החוק סירב לעשות זאת ואת מקומו מילא השר בני בגין.