knaan_gateגם השנה לא יזכה השער הכנעני בשמורת טבע תל דן להצטרף לרשימה המכובדת של אתרי מורשת עולמיים של אונסק"ו, לאחר שההצבעה על הכרזת האתר, שתוכננה להיערך בוועידת אונסק"ו שהסתיימה היום בברזיל, נדחתה בשנה. הסיבה לדחייה: בקשה של מזכירות האמנה, בעקבות החשש כי האתר לא יאושר למרות שהוא זכה לכל האישורים וההמלצות של איקומוס- הגוף המקצועי של אונסק"ו. החשש נובע מהתנגדות של מדינות הגוש הערבי להכריז על האתר ומיצירת מצב שבו אתר מורשת עולמית לא מאושר מסיבות פוליטיות ולא מקצועיות

שער שלוש הקשתות בתל דן מהווה עדות למיומנות הרבה בשימוש בטכניקת הבנייה של קשת אמיתית לבנייה מונומנטאלית בתקופת הברונזה התיכונה, סביב 1750 לפסה"נ. שער שלוש הקשתות מהווה דוגמה יחידה המוכרת לארכיאולוגיה, של שער שלם, עם קשתות שלמות. בכך הוא מהווה עדות בודדה לצורתם של השערים האחרים ולעובדה שהקשת האמתית הייתה ידועה לאדם בתקופה קדומה זו.

הבקשה להכריז על השער הכנעני כאתר מורשת עולמית הוגשה לאחר עשר שנים בהן נערכות פעולות לשימור השער, שעשוי כולו לבני בוץ, בשיתוף רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות וארכיאולוגים של ההיברו יוניון קולג', וששיאן בחיבורו מחדש והחזרתו למקומו המקורי של נתח שהתנתק מהמגדל הדרומי, וזאת תוך שימוש בטכניקה חדשה אשר פותחה בישראל במיוחד עבור פעולות השימור של השער.

יובל פלד, ראש חטיבת תכנון ופיתוח ברשות הטבע והגנים: " ההחלטה לדחות את ההצבעה מאכזבת. למרות שהאתר שלנו קיבל את כל ההמלצות והאישורים המקצועיים של אונסק"ו אין יכולת להעביר ולאשר אותו כאתר מורשת עולמית.

לאור החשש הכבד של מזכירות האמנה ממצב שבו אתר שהומלץ על ידי הגופים המקצועיים לא יאושר בגלל סיבות פוליטיות, החליטה המזכירות להגיש הצעת החלטה הקובעת שיש צורך בדיקות נוספות של החומר שהוגש על ידי האו"ם ועל ידינו ולכן תדחה ההחלטה למועד אחר. עם כל הקושי והאכזבה זה המצב ולאורו נצטרך לבחון את דרכינו בהמשך- השער הכנעני בתל דן המתין 3,700 שנה ונכון לרגע זה ייאלץ להמתין עוד שנה לפחות בטרם יוכרז כאתר מורשת עולמית ויצטרף למצדה, התלים המקראיים, דרך הבשמים ושאר אתרי המורשת העולמיים בישראל ובעולם."