מדיטק

(בארץ)
מוטי ששון, ראש עיריית חולון

התנועה לאיכות השלטון עתרה כנגד עיריית חולון בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בנושא מינוי מנכ"לית החברה העירונית "מדיטק", חנה הרצמן. התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בת"א כנגד עיריית חולון בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בנושא מינוי חנה הרצמן לתפקיד מנכ"לית החברה העירונית "מדיטק" בעיר, עקב חשש לניגוד עניינים ושימוש במכרז פומבי החשוד כי נעשה שלא כדין