מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 12 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב.

כלים

במסגרת מבצע אכיפה מרוכז של מפקחי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים לטיפול בתופעת הפלישה לאדמות מדינה והבנייה הבלתי חוקית בנגב, נהרסו 11 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים ברחבי הנגב ובנוסף, פונה כרם זיתים מגודר שהוקם אף הוא ללא היתר ובניגוד לחוק. את הפעילות ליוו שוטרי יחידת יואב של המשטרה.

באום בטין נהרסו מתוקף צו סילוק של הרשות 3 מבנים בלתי חוקיים, בהם מבנה פח ועץ ומבנה עם רצפת בטון. בנוסף, כרם זיתים וסביבו גדר אשר הוקמו באופן בילתי חוקי וללא אישור על אדמות מדינה נהרסו אף הם ע"י מפקחי הרשות.

מתוקף צווים מינהליים של משרד הפנים, הרסו כוחות האכיפה מבנים נוספים שהוקמו לאחרונה ע"י מסיגי גבול שכללו: בישוב אל סייד שני מבנים – סככה וחממה שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק, בישוב כסייפה מבנה שהוקם אף הוא ללא היתר, בערוער וסמוך לה 4 מבנים לרבות רצפת מבנה שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה.

"מפקחי רשות מקרקעי ישראל ממשיכים לפעול בנחישות בשמירה על אדמות הציבור מפני פולשים ומסיגי גבול. המפקחים מזהירים את הפולשים כי עדיף להם לפנות את הקרקע בעצמם וכך להימנע מתביעות, המגיעות לעיתים לעשרות ואף מאות אלפי שקלים, כאשר בנוסף לכך מוגשת תלונה פלילית למשטרה על הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. כל פלישה מטופלת ולכן אנו מציעים לציבור להמנע מניסיונות פלישה אשר יגררו אחריהם תביעות משפטיות מצד המדינה כנגדם." אומר אילן ישורון, מנהל מרחב הדרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS