מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 12 מקרים של פלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב. במסגרת המבצע נעצר אחד הפולשים לאחר שנתפס כאשר הוא עוקב אחרי עדר הכבשים שלו שנלקח להסגר וטרינרי לפי החוק

במסגרת מבצע אכיפה מרוכז של מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה לטיפול בתופעת הפלישה לאדמות מדינה והבנייה הבלתי חוקית בנגב, טופלו 12 מקרים של פלישות לאדמות המדינה והפרת חוקי המקרקעין ע"י פולשים ברחבי הנגב. במסגרת המבצע, שהתקיים בליווי יחידת יואב במשטרה, פונו שלושה מטעים בלתי חוקיים, מכלאה, ועשרה מקרים של ניסיונות לגדר אדמות מדינה לשימושם של פולשים, באמצעות גדרות או סוללות עפר.

ליד הישוב לקיה פונו מתחם מגורים בלתי חוקי ודיר כבשים. הכבשים פונו להסגר וטרינרי לפי החוק. כשהמשאית ועליה עדר הכבשים הגיעה לאיזור קרית גת הבחין כוח משטרה באחד הפולשים שפונו בלקיה כאשר הוא עוקב אחרי המשאית. הפולש נעצר ונלקח לחקירה.

בלקיה פונו שלוש פלישות נוספות, ביניהן ניסיון לגידור אדמת מדינה ונטיעת מטע עצי זית. בפלישה נוספת פונו סוללת עפר, מכלאה וגדר נוספת שהוקמה על אדמת המדינה. ניסיון נוסף של נטיעת מטע זיתים על אדמות מדינה פונה באופן עצמי ע"י הפולש, שהחליט לציית להתראות שנמסרו לו ע"י מפקחי הרשות ובכך להימנע מתביעות כספיות ופליליות.

באיזור תל ערד פונו שני מקרים שונים של סוללות עפר שהוקמו ללא היתר, כאשר האדמה שוטחה למצבה המקורי. בסמוך לאל פורעה, סוללות עפר נוספות שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק שוטחו אף הן. גם ליד הישוב כסייפה שוטחו סוללות עפר נוספות שהוקמו על אדמות המדינה ללא היתר. באחד המקרים פונו סוללות עפר באורך של כ-500 מטר בגובה ממוצע של 3 מטר, אשר הוקמו ע"י קבלן אשר עבד בכביש 31 וזהותו ידועה לרשות.

ליד הישוב מולדה פונה ניסיון פלישה שכלל הקמת סוללת עפר נטיעת מטע עצים וגידור אדמת מדינה. הפינויים נערכו מתוקף צוי סילוק של רשות מקרקעי ישראל.

בפעילות נוספת שנערכה באזור חורשת רן, פונה מבנה בלתי חוקי חדש שהוקם ללא היתר. בנוסף נוקתה ופונתה מהשטח כמות גדולה של פסולת. גם באזור יתיר בוצע פינוי של פסולת בניין שנשארה במקום בעקבות פינוי קודם.

"הפולש שעקב אחרי עדר הכבשים שבבעלותו שנלקח להסגר וטרינרי יכול היה בקלות להימנע מאי הנעימות לו היה מקשיב להתראות שנמסרו לו ע"י מפקחי הרשות ופועל כחוק. בטרם פינוי המפקחים פועלים להזהיר את הפולשים כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם הם יפונו לפי החוק, ויוגשו נגדם תביעות כספיות ואף תלונה למשטרה באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. מפקחי הרשות פועלים בנחישות בכל חלקי הארץ על מנת לאתר ולפנות מסיגי גבול אשר מנסים להשתלט על אדמות מדינה השייכות לציבור כולו" אומר אילן ישורון, מנהל מרחב הדרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.