מוטי היינריך, מראשי מפלגת "עצמאות" שהתמודדה לכנסת העשירית, ובעליו של אתר האינטרנט קו-ישר פנה אל רשם המפלגות בבקשה שלא לאפשר למפלגתו של אהוד ברק להירשם בשם "עצמאות"

בבחירות לכנסת העשירית (1981) וגם בבחירות שלאחר מכן התמודדה מפלגה בשם "עצמאות" בראשותו של פרופ' עזרה זהר ומוטי היינריך. המפלגה לא עברה את אחוז החסימה. בכוונת התנועה לשוב ולהתמודד בבחירות עתידיות לכנסת.

"תנועת "עצמאות", והמשכה בפרסומי בטאון "אדם חופשי"  ובאתר האינטרנט קו-ישר מייצגים השקפת עולם שמתבססת על קפיטליזם וחופש – הפוכה לזו של ברק. הפרדה מוחלטת בין השלטון והפוליטיקה לבין הכלכלה. תחת חלופת המשטר זו תוכל ישראל להיות למדינה העשירה בעולם." אומרים ראשי התנועה.

"מפלגת העבודה ממנה ברק פרש, והצהרת דרכו העתידית (מורשת בן גוריון) – מייצגים גם יחד את שיטת מפא"י – שיטה שדרדרה את מדינת ישראל כלכלית וחברתית: דרוג "מכובד" בסולם השחיתות העולמי, ביורוקרטיה מסורבלת שהפכה את ישראל לאחת מהמדינות הקשות בעולם לייזום עסקים, מאות אלפי "אוכלי חינם" שיונקים מתקציב המדינה, שלטון וועדי העובדים, מונופולים וקרטלים בחסות הממשלה והזרמה נדיבה של כספי ציבור לפי החלטות פוליטיות. שיטה שפוגעת ברווחת כולנו." אומרים בסביבתו של היינריך.

מרשם המפלגות נמסר בתגובה: "אין מפלגה רשומה בשם "עצמאות". מבדיקה שערכנו עולה כי בבחירות לכנסת ה- 10, שנערכו בשנת 1981, התמודדה רשימה בשם "עצמאות" אשר לא עברה את אחוז החסימה. מדובר ברשימה עצמאית, שלא נרשמה כמפלגה, כפי שאפשר המצב החוקי דאז – טרם חקיקת חוק המפלגות, התשנ"ב-1992.

לגופו של ענין, ככל שתוגש בקשה לרישום מפלגה העושה שימוש במילה "עצמאות", תיבחן הבקשה כמתחייב מהוראות חוק המפלגות, לרבות הוראת סעיף 8 לחוק שעניינה "סייגים לרישום מפלגה".