ממחקר חדש של המשרד להגנת הסביבה עולה כי משפחה ממוצעת בישראל זורקת לפח מידי חודש מוצרי מזון בשווי של כ - 350 ₪. המשרד להגנת הסביבה משיק היום קמפיין שמטרתו למנוע רכישת מזון מיותר ולעודד צריכה אחראית של מזון

כלים
ממחקר שהזמין המשרד להגנת הסביבה בנוגע להרגלי צריכה של מוצרי מזון בקרב משפחות ובתי אב בישראל עולה, כי משפחה ממוצעת בישראל זורקת לפח מידי חודש מוצרי מזון בשווי של כ- 350 ₪.

המחקר שנערך ע"י מכון "כלים שלובים", בחודש דצמבר האחרון, בדק את הרגלי הצריכה ותופעת קניית היתר של מוצרי מזון בקרב משפחות בישראל. המחקר נערך בקרב 510 גברים ונשים המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל.

המחקר התמקד בסיבות המרכזיות בגינן מושלך מזון לפח: קניית יתר של מזון, שכחה של המזון במקרר עד קלקול או פג תוקף, קניה בדחף רגעי ומזון לא טעים.

השר להגנת הסביבה, ארדן: "רשתות שיווק המזון מעודדות רכישה מיותרת של מזון. צריכה מבוקרת של מוצרי מזון תחסוך כסף רב לכל משפחה ותחסוך לכולנו הררי אשפה מיותרים שמזהמים את המדינה וגורמים למפגעים סביבתיים."

מממצאי המחקר עולה, כי 89% מהנשאלים השיבו, כי הם זורקים מזון לפח מאחר והם קונים יותר ממה שהם צורכים. 41% מהנשאלים ציינו, כי הם קונים מזון בגלל דחף של רגע וזורקים אותו אחר כך לפח כי הוא אינו טעים. אחת המסקנות שעולות מהמחקר היא שהשלכת מזון לפח היא תולדה של תרבות הצריכה הקיימת המעודדת לקניית יתר.

באשר לאחסון לא נכון של מזון, נתוני המשרד מצביעים על כך ש- 30% מהפסולת העירונית בישראל, שהם כ-1.5 מיליון טון בשנה, היא פסולת מזון הנוצרת בין השאר גם מאחסון מזון בצורה לא נכונה.

עוד עולה מהמחקר כי 88% מהמשיבים מייחסים חשיבות לקיומו של קמפיין הסברה נגד צריכת יתר, המלמד את הציבור לא לקנות יותר ממה שצריכים.

המחקר מהווה חלק מקמפיין הסברתי רחב היקף בכל אמצעי התקשורת בישראל. הקמפיין בנושא: "מתחילים לחשוב ירוק" מציג לראשונה את הקשר בין סביבה לכלכלה, וכיצד במספר צעדים פשוטים שכל אחד מאתנו יכול לסגל לעצמו ניתן לשמור על הסביבה ולחסוך כסף רב.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS