ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת חוק מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה, אך יחד עם זאת דחתה שני חוקים סביבתיים פורצי דרך – תיקון סביבתי לחוק הנפט אשר אמור לספק הגנות סביבתית מפני קידוחי נפט וגז ואת הצעת חוק סביבה חינוכית בריאה אשר מציעה לעגן את זכותם של תלמידים ללמוד בסביבה חינוכית החפה ממפגעים סביבתיים ובריאותיים

כלים

לקראת יום הסביבה בכנסת, אשר יצויין ביום שלישי הקרוב, עלו להצבעה בוועדת השרים לענייני חקיקה שלושה חוקים סביבתיים פורצי דרך: תיקון סביבתי לחוק הנפט, חוק מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה וחוק סביבה חינוכית בריאה. חוק מרשם לאומי לשחרור כימקלים לסביבה היה היחידי שאושר על ידי הוועדה, על אף התנגדות מרבית השרים.

המרכזי מבין החוקים שעלו להצבעה בועדת השרים היום, לקראת יום הסביבה בכנסת - תיקון סביבתי לחוק הנפט, אוטתו יזמו חברי הכנסת דב חנין (חד"ש), יריב לוין (ליכוד וכרמל שאמה (ליכוד), ביקש לקבוע מנגנונים סביבתיים בחוק הנפט משנת 1952 שאינו מתייחס כלל להיבטים סביבתיים. המנגנונים הסביבתיים הפכו לדחופים נוכח פוטנציאל הנפט המסתמן בעומק הים התיכון בסמוך לחופי ישראל.

ח"כ דב חנין, היוזם הראשון של התיקון לחוק, הגיב להתנגדות הממשלה להצעה ואמר כי: "השארת חוק הנפט האנכרוניסטי מבחינה סביבתית היא שגיאה חמורה. עלינו להבטיח שמשברים חמורים כמו המשבר במפרץ מקסיקו לא יקרו בים התיכון. דליפת נפט בים התיכון תהיה אסון סביבתי עצום, ואין במדינת ישראל כלים או ידע להתמודד אם משבר שכזה. לצערנו, ישראל מתמחה בהקמת ועדות חקירה לאחר אסונות, אך נכשלת בכל הקשור למניעתם".

חוק נוסף שעלה היום להצבעה הוא חוק מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה, המציע הקמת מערכת מידע שבה מדווחים גופים העוסקים בכימיקלים דיווח שנתי לרשות המוסמכת על כמויות הפליטה של כימיקלים שונים לאוויר, למים ולקרקע, וכן על השינוע וההעברה של כימיקלים אלה מאתר לאתר. באופן זה יוכל הציבור לקבל מידע שעד היום לא היה נתון בפניו.

ח"כ חנין בירך על אישור החוק בוועדת השרים הבוקר: "אישור החוק הוא צעד עצום קדימה להתמודדות עם תחום החומרים המסוכנים בישראל, שעד כה פיגר בצורה קשה אחרי המקובל בעולם. החוק המוצע הוא הסדר כולל, מעמיק ומתקדם שיעמיד את ישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בעולם. אני מקווה שהמשך קידום החוק בכנסת, בתאום עם השר להגנת הסביבה ועם משרדי הממשלה האחרים, יהיה מהיר ונגיע להסדר שיגן באמת על הסביבה והבריאות של כולנו".

חוק נוסף שעלה להצבעה ואשר לו התנגדה ועדת השרים, היה חוק סביבה חינוכית בריאה, שמציע לעגן בחקיקה את זכותם של תלמידים ללמוד בסביבה חינוכית החפה ממפגעים בריאותיים וסביבתיים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS