mifnepointסגן שר הביטחון, מתן וילנאי, סיים לתחקר את תרגיל החירום הלאומי של פיקוד העורף, "נקודת מפנה 4" שנערך בחודש מאי 2010. מתחקור הגורמים שהשתתפו בתרגיל "נקודת מפנה 4" הופקו מספר מסקנות חשובות להיערכות העורף, שייושמו בתרגילים הבאים

תמיכה ברשויות המקומיות- יש להגביר את התמיכה ברשויות המקומיות מאחר שאלו מהוות את לבנות הבסיס בהתמודדות עם מצבי חירום. הגברת התמיכה צריכה להגיע הן ממערכת הביטחון, הן ממשרדי הממשלה בכל הנוגע לתקני כ"א, תקציבים וחקיקה.

מעונות יום לילדי עובדים- יש למצוא פתרון במתכונת של מעונות יום לילדי העובדים החיוניים ברשויות המקומיות, משרדי ממשלה ומתקנים אסטרטגיים אשר צריכים להישאר בעבודותיהם בשעת חירום.

מערכת שליטה ובקרה- בעקבות ריבוי ארגונים המתמודדים עם שעת חירום, קיימת בעיה של העברת מידע בין כלל הגופים העוסקים בחירום.

הסברה- יש לשפר את שיתוף הפעולה של הדוברים ברמה הלאומית ושל הדוברים ברשויות המקומיות על מנת ליצור מסר אחיד של הגורמים הממלכתיים בישראל.

פורום הכלכלי בראשות שר האוצר – פורום חשוב ביותר שתרומתו לתרגיל הייתה רבה וחיונית. פורום זה יתורגל בכל תרגיל. מערך כיבוי אש- יש לחזק את מערך כיבוי האש מבחינת תקני כוח אדם בחירום. יש לעגן בחקיקה מערך ארצי של כיבוי אש.

השתתפות משרדי הממשלה והרשויות המקומיות - הישג מרשים. במהלך התרגיל התבצע תרגיל דו-יומי מעמיק בכ-40 רשויות מקומיות. תרגול העומק שנעשה ברשויות אלה שיפר באופן משמעותי את המוכנות של הרשויות המקיימות כעת תהליך של הפקת לקחים.

שיפור ביכולות ההתרעה וריבוי הצופרים - התקנת הצופרים הנוספים שפיקוד העורף ביצע אפשרה התרעה ממוקדת יותר בעת התרעה על נפילת טיל ובכך פחות אנשים צריכים להיכנס למקלט ללא סיבה. מצב זה מאפשר לאזרחי המדינה לקיים שגרת חירום נוחה יותר מבעבר, מאחר שפחות אזרחים ירדו למקלטים ללא סיבה בזכות מיקוד וצמצום אזורי הצפירה.

חוסן נפשי- יש לשלב גורמים שיספקו מענה לנפגעי טראומה כתוצאה ממצב חירום. צריך לספק מענה בתחום החוסן הנפשי לאוכלוסיות שנזקקות לטיפול בתחום זה.

סגן שר הביטחון, מתן וילנאי, אמר כי: "ישראל ערוכה לשעת חירום באופן טוב בהרבה מבעבר. מאות גופים ומוסדות בישראל השתתפו בתרגיל, כולל מוסדות החינוך ועשרות רשויות שביצעו תרגול מעמיק במשך יומיים. תרגילי נקודת מפנה מאפשרים לנו להפיק לקחים באופן מיטבי ואני מעודד משיתוף הפעולה של ראשי הערים שהפגינו רצינות, מקצועיות ומנהיגות אמיתית. עלינו לחזק את הרשויות המקומיות ולעמוד לרשותן מאחר שמרבית העשייה בשעת חירום נמצאת באחריותן."

בחודש יוני 2011 נקיים את "נקודת מפנה 5" בו נתרגל לראשונה 85 רשויות מקומיות באופן מעמיק ויסודי, נוסיף תרחישים מאתגרים וניישם את הלקחים שהפקנו מהתרגיל האחרון. בתרגיל זה תהיה לנו לראשונה מערכת שו"ב לאומית ויכולת התרעה סלולארית שישפרו באופן משמעותי את התפקוד של כלל המערכות בחירום."

בשנת 2012, נקיים את תרגיל "נקודת מפנה 6" בו נתרגל לראשונה רעידת אדמה בכל שטחה של ישראל. רעידת אדמה היא אסון אכזרי ביותר. תוצאותיה קשות יותר מאלו של מלחמה והיכולת לצפות אותה קשה הרבה יותר."

תרגיל "נקודת מפנה 5" יתקיים בשבוע השלישי של חודש יוני 2011. לאור לקחי התרגיל האחרון, סגן השר וילנאי החליט כי בתרגיל הבא יתבצעו שינויים רבים:

תופעל מערכת שו"ב (שליטה ובקרה) לאומית משותפת לכלל הרשויות והגורמים העוסקים בחירום כך ששיתוף הפעולה ישתפר באופן משמעותי ויקל על פעילות הגופים. 85 רשויות יקיימו תרגול מעמיק ודו-יומי על מנת להגיע לכלל הרשויות המקומיות תוך 3 שנים (כ-255 רשויות). סגן השר קבע כי כלל המתקנים האסטרטגיים בישראל יתורגלו באופן פרטני.

סגן השר קבע כי יופעלו יותר מתנדבים ברשויות המקומיות, בדגש על נוער לפני גיוס ומבוגרים שאינם מגויסים לצה"ל בשעת חירום. הטיפול בבעלי חיים ומקורות מזון אשר עלולים להיחשף לנשק בלתי קונבנציונלי יתורגל באופן מעמיק מבעבר. יתורגלו מעונות יום לעובדים חיוניים ברשויות המקומיות. יתורגלו עשרות מוקדי "חוסן נפשי" שיכשירו עובדי רווחה ברשויות המקומיות ויספקו סיוע לנפגעי טראומה.