הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רכס הכרמל, בראשות הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים, מר יוסף משלב, אישרה הקמת תחנה לכיבוי אש שתשרת את הישובים עוספיא ודאלית אל כרמל, כיישום לקחי השריפה בכרמל

כלים

תחנת כיבוי האש תוקם בין שני הישובים עוספיא ודאלית אל כרמל, בסמוך לכביש 672 ובתחום אזור המיועד לאתר מוסדות ציבור ומסחר בתכנית עד/155.

היתר הבניה נחתם היום על ידי יו"ר הוועדה מר משלב יוסף. היתר זה מאפשר תחילת ביצוע מיידי.

לאור זאת, נערכות ההכנות להקמת התחנה בשיתוף עם נציבות כבאות והצלה, במשרד לביטחון פנים.