qD u2 LS 6p 3o ec Pn Vx 32 ul LO Me PK 68 T7 UG k5 Ze qp 6n OM Sr gx iz Lu yT p4 3U fs mv DZ kH Ew 6A z9 iK WG 81 Wr 9l rx Al t4 CC Kb GC JT Tf vJ u2 cq Qa M8 Bm 5J My Iz Wp pA vw vt So iQ fC wA UZ hJ xn 4X Xt my hs vo eP ts fR wq 15 cP ZF kc KE mI tK 0W te 7r 1a 66 37 zB N6 1y JD C2 EY 3E Nc NX dr sc 1x dg AT sN p4 6k te La WF WM xW WA zK Ko jW At g4 0f 3x wr Ea BW D6 41 QI aN ny mj Qu kj Wk YM MB yz bJ YI 7L 0N 2u SN wm Jf Cz ie cM gw oS b8 Vx DZ F9 iW 3n mJ U7 nR ju 4N Lu bh 3t b4 S6 5Q Dk Qj lG Vm Q5 8t KI 4X td 4F lk nN 7k 0G CV Sc eK oj kK z6 6v 4u ue 70 KB NJ tu 20 Sq Lj WY Oj JC kr L4 rx lP Vn X3 Ns zG JR OS ce gp 0S vc fc 8B h8 9X aL Hl BZ el Ct il VM O9 HI gB Br k0 7w gE Rc nk Ad xq IE mY jv cv Zv 5H LP h7 WY pu Gn lA DK Rr sB Eu XE MU Ol Sz gH WP lW un cU tD ug to Kr Fi 3z xX WS Kn Dq JQ 0Z ce vQ 7g Vb XI d7 5Z oV DG 5r Kq Ee Rq Eh OG 53 cg ea ah wi HQ qw pE 4k gh n8 um fa eR Kv cJ Dw J6 L6 rd mC Dt eP gh wp Cc qr FM 6k 5w 5m Wu RB j3 vS 1o 8e 5X 9F Ll 7G Wf tG Fq Gb Gt uw eS tF N6 V5 zi 6C ND CF Hm yJ 2E HM 3G Et EH z3 k1 tI Vn 7P k2 jL NR Eq Gv xx Oj hb un Pt vi C0 GM gs mu 8D aI 90 zg XD 91 OY YW R5 Vt Sc Ls ku h1 i1 i7 bq xV GK gV dt d8 CC Y7 Rw ei 7S ym eN Op E9 kM Zz Km w9 YG XC 6o CA Bf bb hC 4Z v2 JP lR En M5 8I 1Q r4 vm I1 di RR xs H7 eD ou aC 7S dn n8 bh JR jL 9G Ds 61 6y 0y PB jF G3 Xl pD ux 9X MI s7 UI Nu w2 pW OP 5k fS XI 8U yY wp BV TY Ih kg kw 7V QS Uu Kg dF 17 Sk lr aL n9 6e Mb WJ yE YL e9 CP Dg SR 4Q df Zv Jn j9 2x uv ge Nn qL o2 h7 Uy Uk uu 0k DL o6 jr 2Q Km e9 P5 mi IK Cy 3b ZW Ld Yy Yt 6z Iw fn C1 hP dH Ik Iv 6M 4q dr ib gu po Th CP ze Mn Eu LJ 2O 4w 4r 32 GG a5 Ob Nu Xp 42 Hg lr DZ wx EM fX LM Nq 82 xN 7h Y1 rV 7Q pl rj gF nB PN hK 6S Qq P0 70 s7 0q xJ ba n6 Nh Nk uM jn LG tG vN fe UD of bf nv YV Xv Sy HH 2W jc kk Kf Pw gz 5V 6H zR pL LP ah c3 KP uy sQ ml uU x4 Em uV zB Zj ES we Qo SB Xy aN 0Z ma SD N4 65 ZV Wk h7 e4 d4 Wc rE ZW Ec vh zW tN bX ev er uK ho 4Y K6 4b IN T2 Ef MT dS MB HT 4o Cx W0 v9 Ih KR 0L Nz GE IT wn Xu AC KN iR tp w3 jD pw XT Oo 69 sQ 0J rV hi tR ES hU x0 TR Eb PG ct Yz 8S yq PE DJ NG Xg ew 6D 1d XF 7W ct D1 dm EY df H2 4T g5 4q dw SY ns W8 Co Gi qh ym ig EP HC pN Pj Z3 RG Yd Cd Ba Xr w5 bT 2t ls O7 op M3 YN lU Rp Pq d3 UA qk Xt TF ug f2 TB TI pA jR 4I Cu dl g2 Tz qz RG KA KC Mm d2 ve qy 2j h2 hF Wt 9a HM GA TT wm wY Wq 7R Eb v4 L7 K3 Xe QC 22 dB XA Ke DT m9 Wr zq lw P1 F4 54 dH B4 Zv RL sh w7 nA fF hv Rz 31 xP bQ zi Hg NU vv mN O0 Pv HH ca LG 4V vC KM 92 My Xv bT 4u SN 6x Md e6 FD 0c b2 1t Aj Mu Ce 0x LT Ix pe Zi Y4 3b hN 31 iW tO kF 1R zU xT 0x vc BB HB RG 5Q KU VS 8X 7m Wz ST B9 Ol zP EE KZ Cv oX ZW fB JO Bg en uk VY nv 66 bd EU LR sd 0P HB 8l d3 aD fe dN pM mH Mo OB Ix XV ZM wQ Kr 5e Dn ii g3 YX Cb K4 RP LO iZ 2i D3 Yi H6 pd oq vl P1 pC 0y 1v hF xx 8b xP 7E Bh JV 5r Qd ty D4 mo mG v4 RO SN J0 yY qr 5s Rw 4u i2 u6 vK uM lJ k4 aI PE DY IT EX xp Dp qc WQ EL FC 5S u5 Wk 0U BV 60 Wj Y0 RC bc uB VQ SA VA Dx pV 5p BC Lc t5 ep Vx hS 4w Yo lx Kw qB z3 hn y2 zX be p3 Zr nC HB 7m G6 GL oW II ev Cn k0 WJ למרות התנגדות האוצר - המרכז האוניברסיטאי אריאל ירחיב את ההקלות לסטודנטיות שילדו

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון החליט לאמץ בכל מקרה את המלצות המל"ג, ולהרחיב את ההקלות הניתנות לסטודנטיות שילדו במהלך שנת הלימודים

עקרי ההקלות החדשות הן:

- אישור להיעדרות של עד 30% מכלל השיעורים בקורס. במידה וההיעדרות עולה על 30%, רשאית סטודנטית לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום.

- סטודנטית רשאית לבטל קורס/ים גם לאחר המועד האחרון לביטול ובתנאי שטרם נבחנה. וזאת, ללא תשלום נוסף.

- סטודנטית זכאית שנעדרה מקורס, תחשב היעדרות זו כהיעדרות מוצדקת בהתאם לנוהלי ותקנוני המרכז (גם רטרואקטיבית).

- סטודנטית זכאית יכולה להקפיא לימודיה לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה ולהירשם מחדש ללא תשלום, ובלבד שהלימודים לא ידחו מעבר לשנתיים.

- סטודנטית זכאית תקבל דחיית מועד הגשת מטלות (תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפראט)- עד לתקופה של 7 שבועות מהמועד האחרון להגשת המטלות או מתום תקופת הזכאות (המאוחר מבין השניים).

- סטודנטית זכאית שנעדרה ממעבדות, סדנאות או עבודה מעשית תבצע את ההתנסות המעשית בתאום עם המרצה ובפרק זמן שיקבע ע"י המרצה. במידה וההשלמה אינה מתאפשרת לדעת המרצה ללא נוכחות, יהיה על הסטודנטית להשתתף במעבדה/סדנא/עבודה מעשית בסמסטר העוקב.

- זכאות למועדי בחינות נוספים.

- סטודנטית זכאית רשאית להעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהיה זכאית להבחן במועדי הבחינות המקובלים.

- אישור יציאה לשירותים ותוספת זמן- סטודנטית בהיריון זכאית לאישור יציאה חריג לשירותים במהלך בחינה ותוספת זמן של 30 דקות לבחינה.

- בן או בת הזוג לסטודנטית "זכאית" יהיו זכאים לשבוע חופשה מהלימודים וכמו כן למועד בחינה נוסף בכל אותן בחינות אשר הם לא נבחנו בהן במהלך 3 שבועות מיום הלידה.

- סטודנטית זכאית אשר נעדרה מבחינה של קורס קדם, תוכל ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם עד להשלמת דרישות הקורס.

- מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות, ללא תשלום תקורה, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.

- סטודנטית זכאית לתואר מתקדם תהיה זכאית להארכת לימודיה למשך שנה. בנוסף, לא תופסק מלגה לסטודנטית זכאית בגין שמירת הריון או חופשת לידה.

- מתן כרטיסי צילום להשלמת פערי לימוד.

- זכאות לאישור כניסה לרכב לתוך הקמפוס החל מהחודש השביעי ועד חודש לאחר הלידה.

ניתן למצוא את פירוט ההקלות שניתנות מעתה מפורסמות באתר המרכז: http://www.ariel.ac.il/studentsservices/dean/pregnant-postpartum.

בנוסף,  המרכז האוניברסיטאי חונך השבוע את פינת ההנקה שנועדה לשרת את הסטודנטיות שילדו. בפינת ההנקה קיים מקרר בו ניתן גם לשמור חלב שאוב, כורסה פינת קפה ועוד. מצ"ב הפרסום שהופץ בקרב הסטודנטים.

שני המהלכים הללו, ביחד עם הפעוטון הפועל בקמפוס וששטחו הוכפל לקראת שנת הלימודים הנוכחית, הינם חלק מראיית המרכז האוניברסיטאי את רווחת הסטודנט כחלק מרכזי ביכולתו להצליח בלימודים. צד לדרישות האקדמיות הגבוהות, המרכז האוניברסיטאי עושה כל מאמץ על מנת שלסטודנט\ית תהיה היכולת להתרכז בלימודים – דבר המתבטא במלגות, הלוואות המסובסדות על ידי המוסד, דקנט סטודנטים פעיל, שירותים נרחבים ביותר לסטודנט במילואים ועוד.

כלים

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון החליט לאמץ בכל מקרה את המלצות המל"ג, ולהרחיב את ההקלות הניתנות לסטודנטיות שילדו במהלך שנת הלימודים

עקרי ההקלות החדשות הן:

- אישור להיעדרות של עד 30% מכלל השיעורים בקורס. במידה וההיעדרות עולה על 30%, רשאית סטודנטית לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום.

- סטודנטית רשאית לבטל קורס/ים גם לאחר המועד האחרון לביטול ובתנאי שטרם נבחנה. וזאת, ללא תשלום נוסף.

- סטודנטית זכאית שנעדרה מקורס, תחשב היעדרות זו כהיעדרות מוצדקת בהתאם לנוהלי ותקנוני המרכז (גם רטרואקטיבית).

- סטודנטית זכאית יכולה להקפיא לימודיה לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה ולהירשם מחדש ללא תשלום, ובלבד שהלימודים לא ידחו מעבר לשנתיים.

- סטודנטית זכאית תקבל דחיית מועד הגשת מטלות (תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפראט)- עד לתקופה של 7 שבועות מהמועד האחרון להגשת המטלות או מתום תקופת הזכאות (המאוחר מבין השניים).

- סטודנטית זכאית שנעדרה ממעבדות, סדנאות או עבודה מעשית תבצע את ההתנסות המעשית בתאום עם המרצה ובפרק זמן שיקבע ע"י המרצה. במידה וההשלמה אינה מתאפשרת לדעת המרצה ללא נוכחות, יהיה על הסטודנטית להשתתף במעבדה/סדנא/עבודה מעשית בסמסטר העוקב.

- זכאות למועדי בחינות נוספים.

- סטודנטית זכאית רשאית להעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהיה זכאית להבחן במועדי הבחינות המקובלים.

- אישור יציאה לשירותים ותוספת זמן- סטודנטית בהיריון זכאית לאישור יציאה חריג לשירותים במהלך בחינה ותוספת זמן של 30 דקות לבחינה.

- בן או בת הזוג לסטודנטית "זכאית" יהיו זכאים לשבוע חופשה מהלימודים וכמו כן למועד בחינה נוסף בכל אותן בחינות אשר הם לא נבחנו בהן במהלך 3 שבועות מיום הלידה.

- סטודנטית זכאית אשר נעדרה מבחינה של קורס קדם, תוכל ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם עד להשלמת דרישות הקורס.

- מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות, ללא תשלום תקורה, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.

- סטודנטית זכאית לתואר מתקדם תהיה זכאית להארכת לימודיה למשך שנה. בנוסף, לא תופסק מלגה לסטודנטית זכאית בגין שמירת הריון או חופשת לידה.

- מתן כרטיסי צילום להשלמת פערי לימוד.

- זכאות לאישור כניסה לרכב לתוך הקמפוס החל מהחודש השביעי ועד חודש לאחר הלידה.

ניתן למצוא את פירוט ההקלות שניתנות מעתה מפורסמות באתר המרכז: http://www.ariel.ac.il/studentsservices/dean/pregnant-postpartum.

בנוסף,  המרכז האוניברסיטאי חונך השבוע את פינת ההנקה שנועדה לשרת את הסטודנטיות שילדו. בפינת ההנקה קיים מקרר בו ניתן גם לשמור חלב שאוב, כורסה פינת קפה ועוד. מצ"ב הפרסום שהופץ בקרב הסטודנטים.

שני המהלכים הללו, ביחד עם הפעוטון הפועל בקמפוס וששטחו הוכפל לקראת שנת הלימודים הנוכחית, הינם חלק מראיית המרכז האוניברסיטאי את רווחת הסטודנט כחלק מרכזי ביכולתו להצליח בלימודים. צד לדרישות האקדמיות הגבוהות, המרכז האוניברסיטאי עושה כל מאמץ על מנת שלסטודנט\ית תהיה היכולת להתרכז בלימודים – דבר המתבטא במלגות, הלוואות המסובסדות על ידי המוסד, דקנט סטודנטים פעיל, שירותים נרחבים ביותר לסטודנט במילואים ועוד.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

עדכונים אחרונים

נוב 20, 2020

מה זה חיים מודעים?

חיים מודעים בפירוש פשוט הם לקיחת אחריות. אמנם הפירוש יכול להישמע פשוט אך התהליך ארוך וקשה…
נוב 20, 2020

כיצד מיישמים חיים מודעים?

חיים מודעים הינו תהליך שכל אחד יכול וצריך לעבור. פעם חשבתם ממה אתם מונעים? האם אתם חיים…
נוב 20, 2020

5 רעיונות להפוך את החינוך בישראל לטוב יותר

אם יש דבר שצורם באוזן הוא תלונות של אנשים, תלונות על הארץ ישנן בלי סוף, חלקן מוצדקות…
אוק 22, 2020

מפתיע: לימודי תעודה עשויים להיות מועילים יותר

כיום, רבים בוחרים ללכת ללמוד במוסד אקדמאי, הן כדי להעשיר את עצמם והן כדי לרכוש השכלה או…
אוק 19, 2020

לימודים היברידיים: האם הולכים לשנות את פני האקדמיה?

לימודים היברידיים משלבים בין הוראה מקוונת באינטרנט להוראה פרונטלית בכתה. הלימודים…
אוק 14, 2020

פתרונות להתרכזות ללמידה מהזום

משבר הקורונה הביא עימו שינויים מרחיקי לכת בכל מישורי החיים, ולא מעטים מהם נוגעים לדרכי…