וועדת האתיקה של הכנסת, בראשות ח"כ שלי יחימוביץ', דחתה את הקובלנה שהגיש אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, נגד ח"כ אילן גילאון. לין התלונן על כך, שבעקבות דיון בכנסת בו התנגדה איגוד לשכות המסחר לסעיפים מסויימים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, כינה אותם גילאון "חתולים מייללים"

גילאון, יו"ר וועדת המשנה של הכנסת לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, נכה בעצמו ואבי הצעת החוק לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התרעם על ניסיונה של איגוד לשכות המשחר לעקב את ביצוע החוק, וכינה אותם "חתולים מייללים". וועדת האתיקה של הכנסת, בראשות שלי יחימוביץ', דנה בתלונתו של לין כנגד גילאון, ומצאה כי גילאון לא עבר על חוקי האתיקה של הכנסת וכי הקובלנה איננה מוצדקת.

בתגובה פנה היום אוריאל לין, בעצמו ח"כ לשעבר, לחברת הכנסת יחימוביץ' במכתב, בו טען: " בהחלטה זו נתתם גושפנקא להורדת הרמה של השיח הציבורי. אם מותר לח"כ להשוות אזרחי מדינה לחתולים מייללים, מותר גם לחברי כנסת לעשות השוואה דומה איש מול רעהו.

לא ירחק היום שבהשראת שיח זה גם הציבור יערוך השוואות דומות לחברי הכנסת. בהחלטתכם יצרתם גישה נורמטיבית המורידה את תרבות השיח בישראל. הציפייה שלי מועדת האתיקה הינה שהיא תעלה הנורמה ולא תחזק נורמת התבטאות פסולה. אקווה מאוד כי החלטתכם לא תהווה מורה דרך לתרבות הדיון בישראל."