כ- 50 אלף תלמידי מוסדות הפטור החרדיים, אשר 55% מתקציביהם ממומנים על ידי משרד החינוך, ילמדו ביום העצמאות. מנכ"ל חדו"ש, הרב רגב: "אנו דורשים ממשרד החינוך להבהיר למוסדות החינוך החרדי את חובת השבתון ולהפסיק את ההקצבות לכל מוסד חינוך שאינו מכבד את יום העצמאות"

קרוב לחמישים אלף תלמידים ותלמידות של מוסדות הפטור החרדיים ילמדו ביום העצמאות כבכל יום. זאת למרות שהדבר מנוגד ל"חוק יום העצמאות" ועל אף התקצוב הנרחב שניתן למוסדות אלה מתקציב משרד החינוך.

תלמודי התורה החרדיים, המוגדרים כמוסדות פטור, הם מוסדות עצמאיים הפטורים מחוק חינוך חובה ולכן רמת הפיקוח עליהם מוגבלת וכמות לימודי הליב"ה הנלמדת בהם אפסית. למרות זאת הם מתוקצבים על ידי משרד החינוך בהיקף של של 55% מהסך לתלמיד. בשל תוספות שונות הניתנות ע"י הממשלה, עולה סכום זה לעיתים קרובות.

בעשורים האחרונים עברו למוסדות אלה אלפי תלמידים חדשים, והם מהווים למעשה את ליבה של מערכת החינוך החרדית לבנים. גם חלק נכבד ממערכת החינוך החרדית לבנות מתנהל כמוסדות פטור. חוק יום העצמאות קובע שיום העצמאות הוא יום שבתון. למרות זאת, נוהגים מוסדות הפטור להתעלם ממנו ולקיים לימודים כרגיל. הציבור הלא חרדי כלל אינו מודע לתופעה מדהימה זו.

כך נוצר מצב אבסורדי בו הממשלה תומכת במוסדות שאינם מכירים בעצמאותה של מדינת ישראל ומצפצפים ביודעין על חוקיה. המסר שמעבירים מוסדות אלה לתלמידים הוא: יום העצמאות הוא יום רגיל לכל דבר.

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון הרב עו"ד אורי רגב, דורש ממשרד החינוך "להבהיר למוסדות החינוך החרדי את חובת השבתון ביום העצמאות ולהפסיק את ההקצבות לכל מוסד חינוך שאינו מכבד את יום השבתון הלאומי".

לדברי רגב, "ההתעלמות מיום העצמאות מדגימה הן את השקפת העולם האנטי ציונית של היהדות החרדית, והן את זלזולה בחוקי המדינה. המנהיגות החרדית, שדורשת שנכבד את רגשותיהם ואמונתם בכל דבר ועניין, רומסת ברגל גסה את יום העצמאות".

רגב אומר ש"חברותן של המפלגות החרדיות בקואליציה יוצרת אשליה כאילו הן שותפות לסולידריות הלאומית ולמפעל הציוני. האמת היא שמדובר בקניית קולות צינית. כאשר אנחנו מתכוננים לחגוג את יום העצמאות הגיע הזמן לכבד את הציונות, להראות למפלגות החרדיות את דלת הקואליציה, ולהקים ממשלה אזרחית שתוכל לעצב את מדינת ישראל ברוח החופש והציונות שבמגילת העצמאות".