המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום כנגד חברת אגן כימיקלים ומנהליה הבכירים בגין עבירות של זיהום אויר, זיהום מים והפרת תנאים בהיתר רעלים. העונשים המקסימאליים בחוק על עבירות בגינן מוגש כתב האישום הם עד 3 שנות מאסר וקנס של מיליוני שקלים

כלים
המשרד להגנת הסביבה הגיש היום (חמישי) כתב אישום כנגד חברת אגן יצרני כימיקלים וכנגד 5 ממנהליה ועובדיה לרבות מנכ"ל ומנהל המפעל. השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן :" כתב האישום הוא חלק מיישום המדיניות של אפס סובלנות כלפי מזהמי סביבה ואין הבדל מי הוא הגורם המזהם. הדין ימוצה עם כל מי שגורם למפגעים סביבתיים."

ביום 14 בינואר 2009 פרצה שריפה במחסן חומרים מסוכנים במפעל, הממוקם באזור התעשייה הצפוני של אשדוד. מפעל אגן כימיקלים נמצא בסמיכות רבה למושב ניר גלים ,שתושבי סבלו במשך שנים ממפגעי ריח ורעש וחיו תחת חשש לחשיפה לסיכונים מחומרים מסוכנים .בעקבות השריפה נפלטו חומרים מזהמים לאוויר ולנחל לכיש ותושבי ניר גלים התפנו מהיישוב מחשש לבריאותם.

השריפה עצמה היתה תוצאה של אי הערכות סביבתית נדרשת של המפעל ואי עמידה בדרישות המשרד. יש לציין כי מאז אירוע השריפה, ובעקבות פתיחת המשרד להגנת הסביבה בחקירה, הציג המפעל למשרד תוכנית חירום מיידית לטיפול בכל הבעיות הסביבתיות שרובן נפתרו וחלקן נמצא כרגע בביצוע. את שלבי התקדמות הפעילות הסביבתית של המפעל ועמידה ברף הסביבתי הנדרש מלווה גם השר ארדן באופן אישי .

בעקבות חקירה שנפתחה על ידי המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, הגיש המשרד ביום חמישי כתב אישום שעניינו הפרות של תנאים בהיתר הרעלים שניתן למפעל, בתקופה שבין יוני 2008 ופברואר 2009, כפי שנתגלו בסיורים שונים שביצע המשרד להגנת הסביבה. כתב האישום מייחס לחלק מן הנאשמים גם עבירות של זיהום מים וזיהום אויר חזק או בלתי סביר כתוצאה מאותו אירוע.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS