כלים

בעקבות פסיקתה השערורייתית היום של השופטת דורית בייניש, שאדמה שאיננה אדמת מדינה היא למעשה אדמה פרטית ערבית ובתים שנבנו עליה דינם להיהרס, אומר יו"ר האיחוד הלאומי חה"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה):

"עם סיום תפקידה, לא מבקשת השופטת בייניש שיגישו לה רשימה של עשרות אלפי יח"ד שנבנו ע"י ערבים ובדואים בגליל, בנגב, בירושלים וביו"ש על מנת להורסם, אלא רק את רשימת בתי היהודים.

חודשים ספורים לפני עזיבתה את התפקיד היא משתוקקת להגשים את מאוייה הנפשיים לנקות את יו"ש מיהודים ולבנות את האומה הערבית בארץ-ישראל".

כצל'ה יגיש הצעת חוק בכנסת הקובעת שכל בית שהמדינה היתה מעורבת בבנייתו, בין בעידוד ותמריצים כלכליים, בין בחיבור לתשתיות, דינה של הקרקע שתחתיו להיות מופקעת לאדמת מדינה באופן רטרו-אקטיבי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS