כלים

אנו מציינים השנה את יום זכויות האדם באווירה מיוחדת במינה. מצד אחד אנו עדים להתעוררות ולמאבק נחוש למען החירות ונגד השחיתות למן מרוקו, דרך תימן, סוריה ועד ישראל. המונים הסובלים מדיכוי, מגזענות ומעוני יוצאים לכיכרות ועומדים בגאון מול דיכוי חסר רחמים. מצד אחר, הולכת ומתחשרת עננה שמאיימת על זכויות אדם. כוחות הרשע מנצלים את רוח המחאה החברתית, ומאמצים את הקליפה החיצונית של הדמוקרטיה, שהיא שלטון הרוב. הם שואפים לטפח שלטון דורסני כדי לרמוס את החירות והצדק בידי דיקטטורה של רוב שמוסת נגד הזר והשונה. אנו נעמוד בדרכם

סמי-מיכאל

מוסדות הדמוקרטיה, ארגוני זכויות האדם, התנועות לצדק חברתי וחופש היצירה הרוחנית סומנו כמטרה לרדיפה ולחיסול. אנו נעמוד בדרכם.

כוחות האופל משתמשים בתחבולות במוסדות נבחרים כדי לרמוס את מבצרי הדמוקרטיה. הם רוצים לקעקע את בג"צ ואנו נעמוד בדרכם. הם רוצים להחליש את ארגוני זכויות אדם ואנו נעמוד בדרכם. הם רוצים לפורר את הארגונים השוקדים על השכנת שלום וסיום הכיבוש המשחית. אנו נעמוד בדרכם.

הם מפיצים אינפורמציה מעוותת, מטפחים שנאה לזר ולאחר כדי לתעל את העם לנתיב ההרסני של איבה כלפי ערבים. אנו נעמוד בדרכם.

העוני בישראל הוא מהגבוהים במדינות המפותחות. הם זוממים להמשיך במדיניות של גזילת כוס החלב ופרוסת הלחם מילדי העניים כדי להעשיר עוד יותר את העשירים. כשליש מילדי ישראל חיים במצוקה. העוני הוא אסון לילדים וקטסטרופה למדינה. אנו נעמוד בדרכם.

הם יוצרים אווירה מלחמתית מתלהמת כדי להשתיק את הזעקה המרה של חסרי דיור, מובטלים, עובדים סוציאליים, רופאים מתמחים ועובדים זרים, שחיים בתנאי עבדות. אנו נעמוד בדרכם.

אנחנו לא נגד דת, אך אנחנו נגד כפייה דתית. לא נניח לכוחות החושך המשתמשים בדת כדי להשפיל נשים, לדכא הומוסקסואלים ולהציק לבני דתות אחרות ולבעלי דעות חופשיות. מטרתם ברורה- להפוך מדינה דמוקרטית למדינה הלכה. אנו נעמוד בדרכם.

חופש הביטוי הוא נשמת אפה של דמוקרטיה אמיתית. מי שזומם לכפות אורח חשיבה צר, מי שמטיף לאמונה עיוורת באידיאולוגיה שאין בלתה ובאתוס היסטורי אחד ויחיד, אין הוא אלא מטיף לפאשיזם רוחני. אנו נעמוד בדרכם. בחירוף נפש נעמוד בדרכם.

העננים כבדים והאווירה עכורה ועל כן בולטת לאין שיעור תרומתם האמיצה ופועלם הברוך של הארגונים לזכויות אדם והארגונים הנאבקים למען השוויון והשלום עם העמים הערבים ובפרט עם העם הפלסטיני השכן.

לאחיי, האזרחים הערבים בישראל, אומר כי מאבכם למען חברה צודקת הוא גם מאבקנו. גורלכם הוא גורלנו. הזכות לחיות בכבוד אינה מבחינה בין נשים לגברים, בין דתות ולאומים. אתם ואנחנו שואפים לחברה טובה והומאנית למען ילדינו ונכדינו. יחד, רק יחד, נשקוד על בניית עתיד צודק לכם ולנו.

יריבינו הם חלשים יותר מכפי שנראה במבט שטחי, ואנו חזקים יותר מכפי שיריבינו חושבים. במאמץ משותף של ארגונים לזכויות האדם הוכחנו כי אנחנו יכולים לבלום את כוחות האופל. הבסנו את היוזמה להקמת ועדות חקירה בכנסת. אבל המלאכה מרובה.

כוחות האופל לא אומרים נואש. הם שואפים להשתיק אותנו, אלא שאנחנו לא נחשה ולא נניח להם לפגוע בזכויות אדם, בחופש ההפגנה ובזכות למחות נגד עוולות. ואם נידרש לצאת שוב לרחובות ולכיכרות, נעשה זאת, בכל הארץ נעשה זאת, בעיר ובכפר, במרכז ובפריפריה, בקרב הרוב ובשורות המיעוטים.

הכותב הוא הסופר סמי מיכאל, נשיא האגודה לזכויות האזרח