"עיריית חיפה לא תושבת" כך הודיע היום [חמישי] ראש העיר חיפה, יונה יהב, שהודיע כי איננו מוכן לפגיעה שתגרום שביתת הרשויות המקומיות בילדי החינוך המיוחד

"שביתה בכלל ובמערכת החינוך בפרט היא בבחינת "נשק יום הדין" - עיריית חיפה לא תומכת בשימוש בלתי מושכל באמצעי חריג זה. פגיעה בילדי החינוך המיוחד והוריהם אסורה ונוגדת כל קוד אתי של התנהגות.

עיריית חיפה תעשה כל שביכולתה שלא לפגוע בילדי החינוך המיוחד ובמשפחותיהם ומערכת החינוך של חיפה. ילדיה לא יהיו בני ערובה בכל מאבק - צודק ככל שיהיה!" אמר יהב