ישראל סינגר

(הדופק הפלילי)

בישיבה של הועדה למניעת אלימות שבמרכז השלטון המקומי, בראשות ראש עיריית אילת - מאיר יצחק הלוי, שנערכה בשבוע שעבר התברר כי 34 ראשי רשויות במדינת ישראל מאוימים כיום ברמות שונות. חלקם לא תמיד נוקטים בצעדי ההגנה המתבקשים על אף סכנת החיים הממשית הנשקפת להם. הסיבה - לא ברור מי אמור לשלם – הרשות המקומית או המדינה