כלים

בישיבת מעקב בוועדת המשנה לביטוח ושוק ההון בנושא המוכנות הכלכלית של מדינת ישראל לרעידות אדמה נתגלה כי בשנה שחלפה מאז עברה ההצעה העקרונית בממשלה, טרם גובשה מדיניות אחידה בנושא.  צה"ל ומתקניו טרם בוטחו. ח"כ פאינה קירשנבאום, יו"ר הוועדה: "מדובר בסחיבת רגליים מדאיגה. אם רעידת אדמה חלילה תקרה בתקופה הקרובה, ממשלת ישראל תיתפס לא מוכנה והנטל כולו ייפול על תקציב המדינה"

היום, (ג), התקיימה ישיבת מעקב בנושא המוכנות הכלכלית של מדינת ישראל לרעידות אדמה. נציגי משרד האוצר והחשב הכללי סקרו את פעילות הצוותים השונים בנושא, אך ציינו כי העבודה רחוקה מלהסתיים.

עוזר סגן שר האוצר, יצחק כהן, ציין כי בתחום ביטוח הרכוש הציבורי, קרי, משרדי הממשלה, החברות הממשלתיות, התשתיות והרשויות המקומיות נבדקו רק כ-50% מכלל הנכסים. "טרם הספקנו לגבש מדיניות בגלל שחסר הרבה מידע. הבעיות העיקריות באיסוף המידה- ברשויות המקומיות ובחברות הממשלתיות. ללא כלל המידע לא נוכל לגבש מדיניות."

נציג החשב הכללי ציין כי סטנדרט ביטוחי אחיד, עם מנגנון מחייב, לכלל גופי הממשלה ייקבע רק לאחר שימופו כלל הנכסים ורמת הביטוח בכל אחד מהם.

ח"כ פאינה קירשנבאום, יו"ר הוועדה, ציינה כי העיכוב בעבודת המיפוי הינה חסרת אחריות. "אם מחר מתרחשת חלילה רעידת אדמה, כל הפערים עליהם אני מתריעה מזה שנתיים עדיין קיימים בשטח. צה"ל ומתקניו טרם בוטחו, תשתיות מע"צ מבוטחות בערך הנומינלי שלהן ולא בערך הריאלי ועוד."

בנוסף, נידון היקף הביטוח הפרטי בקרב הציבור הישראלי. ח"כ קירשנבאום ציינה כי "היקף הביטוח בקרב הציבור הישראלי נראה מספק על הנייר, אך בהתחשב ברמת הסיכון באזורינו הוא אינו מספק כלל. בנוסף, תמ"א 38 זורה חול בעיני הציבור, שכן היא נותנת את הרושם כי הבתים שחוזקו- מבוטחים, אך לא כך הדבר. תמ"א 38 הינה תוכנית מצילת חיים בלבד ואינה מהווה תחלופה לביטוח מפני רעידות אדמה."