danikanadaהיום (רביעי, 1.9.10) התקיים דיאלוג מדיני בין ישראל לקנדה בנושא אמריקה הלטינית בראשות סגן שר החוץ,דני אילון, וסגן שר החוץ של קנדה , מר פיטר קנט. הדיאלוג התקיים בירושלים בהשתתפות נציגים ממשרד החוץ הישראלי והקנדי

בתחילת הדיאלוג סגן השר אילון גינה והביע צער על פיגוע הטרור אמש ליד קריית ארבע. "הפיגוע האכזרי אמש מדגיש את חשיבותו של דיאלוג מדיני,כמו זה, עם ידידנו בעולם. ההתקפות האחרונות על ישראל הוכיחו שוב כי איראן יחד עם שלוחותיה כמו חמאס הם איום על היציבות באזור והשגת שלום בר קיימא".

הדיאלוג היום הוא בהמשך לסדרת מפגשים שהתקיימו השנה בין משרדי החוץ של ישראל וקנדה שעסקו בנושאים שעל סדר היום הבינלאומי. הפגישה היום ממחישה את היחסים הקרובים בין קנדה לישראל בהתמודדות עם נושאים מהותיים וחשובים לשני הצדדים.

הצוותים דנו בנושאים אזוריים ובינלאומיים בדגש על תפקידה של איראן באמריקה הלטינית. כמו כן, המשלחות דנו בהרחבת שיתופי פעולה בין ישראל לקנדה בתחומים שונים לרבות באמצעות ארגון מדינות אמריקה.