shani-santos-201010-3

פגישה ראשונה של אישיות ביטחונית ישראלית בכירה עם נשיא קולומביה החדש והצמרת הביטחונית החדשה: מנכ"ל משרד הביטחון האלוף (מיל.) אודי שני שב ביום שישי לישראל מביקור ראשון מסוגו בבוגוטה, בירת קולומביה, בשליחותו של שר הביטחון אהוד ברק, במהלכו נפגש לפגישות עבודה עם נשיא קולומביה חואן מנואל סנטוס, שר ההגנה וצמרת משרדו ובכירי הצבא המקומי בראשות הרמטכ"ל, מפקדי חיל האוויר והים

במשך השנים נחשבת קולומביה לאחד מידידותיה הגדולות של ישראל בעולם ובדרום אמריקה בפרט, לדברי גורמים ביטחוניים בכירים "בביקורו של שני בקולומביה שנועד לבסס, להרחיב ולהעמיק את מערכת הקשרים האסטרטגיים – ביטחוניים והתעשייתיים בין המדינות ומערכות הביטחון, בדגש על המדיניות שמוביל משרד הביטחון בכל הנוגע לייצוא ביטחוני, הונחו קווי היסוד להמשך שיתוף הפעולה המוצלח בין המדינות".

דברי הגורמים הביטחוניים על מדיניות הייצוא הביטחוני באים בין היתר על רקע הפרסומים בשנה שעברה על כך שתחרות פרועה בין התעשיות הביטחוניות הישראליות לאספקת מלטי"ם לקולומביה הביאה לכך שהמכרז הופסק ואף חברה ישראלית לא זכתה בו, ובעקבות אירוע זה ומספר בודד של אירועים נוספים הוחלט במשרד הביטחון להגביר את הפיקוח על הייצוא הביטחוני במטרה לאפשר שוק חופשי ותחרותי מחד, אך למנוע מהתחרות הפרועה לעיתים בין התעשיות לפגוע באינטרסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים של מדינת ישראל.

קולומביה נחשבת למדינה בעלת קווי אופי דומים לאלה של ישראל בדרום אמריקה, ובמשך השנים נבנו יחסים ידידותיים וחמים בין המדינות בין היתר בשל האתגרים הדומים עמם מתמודדת קולומביה כמדינה דמוקרטית מול מלחמת טרור פנימית (מחתרת הFARC-) ואיומים חיצוניים.