Arrow_3משרד הביטחון הישראלי ומחלקת ההגנה של ארצות הברית חתמו הערב על הסכם שיתוף פעולה לפיתוח הטיל המיירט חץ-3 ושילובו במערכות ההגנה נגד טילים של ישראל. ההסכם יעניק לישראל את היכולת להתמודד עם איומי הטילים הבליסטיים בטווחים גדולים, ואת היכולת ליירט נשק להשמדה המונית מחוץ לאטמוספרה

יחד עם מערכות הגנה ישראליות נוספות נגד טילים, המיירט החדש יספק מעטפת הגנה רב שכבתיות משולבת, אשר תאפשר לכוחות הישראליים הזדמנויות יירוט מרובות כנגד איום הטילים הבליסטיים.

מצידה של ישראל, חתם על ההסכם אופיר שוהם, ר' מפא"ת במשרד הביטחון ומארצות הברית חתם גנרל פטריק או'ריילי, ראש הסוכנות להגנה מפני טילים האמריקאית. ההסכם ממשיך את ההיסטוריה הארוכה והמוצלחת של שיתוף הפעולה בין מדינת ישראל לבין ארה"ב בתחום טכנולוגיית ההגנה נגד טילים.