elieilatשר הפנים בביקורו באילת: "תופעת ההסתננות תוביל להתאבדות המדינה ולאיבוד הרוב היהודי בה". רשות האוכלוסין וההגירה הקימה מינהל אכיפה מיוחד להחזרת מסתננים למדינות ברות הרחקה

שר הפנים – אלי ישי, סייר היום (ג') בעיר אילת ביחד עם מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה – אמנון בן עמי המשמש גם כמ"מ מנכ"ל משרד הפנים, על מנת לעמוד מקרוב אחר תופעת ההסתננות.

בדיון מיוחד שנערך בלשכת ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי, גינה השר את ההשתהות הארוכה בקבלת ההחלטות בגין תופעת ההסתננות שהפכה לאיום אסטרטגי על מדינת ישראל. בעניין זה ראוי לציין, כי השר ישי היה הראשון להוביל את המאבק בתופעת ההסתננות בזמן שהייתה אדישות גורפת.

כזכור, פעל השר כמי שאוזנו כרויה לעיר אילת, כפי שציין ראש העירייה בשבחו של השר, לבטל את נוהל גדרה חדרה, לפיו נאסר על המסתננים לשהות במרכז הארץ, נוהל אשר יצר בעיה חברתית וכלכלית כתוצאה מריכוז גבוה של אוכלוסיית המסתננים בערי הפריפריה, בעיקר באילת ובערד.

"אם לא ייפסק שטף ההסתננות תיאלץ העיר אילת לשלם עשרות מיליונים בשנים הבאות כדי להתמודד עם השלכות התופעה" ציין השר והוסיף: "בעוד עשור יחיו בני הנוער של היום במדינה שהרוב בה אינו יהודי".

השר עדכן, כי בימים אלה הוא מוביל ביחד עם רשות האוכלוסין וההגירה, מהלך להקמת מכשול פיזי לאורך הגבול, תוך כדי ביצוע התשאולים המתקיימים כיום במתקן קציעות, בגבול עצמו.

עוד ציין השר, כי יש להימנע ממגבלות הבירוקרטיה, לוותר על מכרז להקמת הגדר ולהציע את בנייתה בשלבים מקבילים בו זמנית על ידי מספר זכיינים. באופן הזה ציין השר, כי ניתן יהיה להקים את הגדר תוך מספר חודשים ובכך לעצור את השטף ההולך וגובר של המסתננים בגבולה של מדינת ישראל. "תופעת ההסתננות במימדיה הנכונים וההולכים וגוברים תוביל להתאבדות המדינה ואיבוד הרוב היהודי בה" ציין השר והוסיף: "כל גמגום יביא להידרדרות המאיימת על המדינה".

מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה דיווח על הקמת מינהל אכיפה מיוחד, שתכליתו להתמודד בצורה יעילה יותר עם מסתננים ממדינות ברות הרחקה, כאלה שאינם מסודן ואריתריאה. מנכ"ל הרשות תקף את מעסיקי המסתננים וציין, כי ב – 1.1.2011 יש בכוונת הרשות להתחיל באכיפה כנגד המסתננים שהעסקתם אסורה. מנכ"ל הרשות הבהיר בעניין, כי אשרת שהייה אינה מהווה אשרת תעסוקה.

ראש העירייה ציין, כי בעת הזו ממתינים לתשובת מבקר המדינה באשר ליישום החלטות הממשלה ואם אלה יאחרו לבוא תשקול העיר אילת נקיטת צעדים בהתאם להגנה על הבית.

בעניין זה ראוי לציין, כי בעקבות פנייתו של ראש העירייה למבקר המדינה ולוועדה לענייני ביקורת המדינה, יתקיים מחר (ד') דיון בוועדה בראשות חה"כ יואל חסון, שעניינו תופעת ההסתננות ובתוך כך יישום החלטות הממשלה שהתקבלו בעניין וטרם הושמו. האחת, החלטת ממשלה מספר 1506 מיום - 14/03/2010 בה נקבע, כי במסגרת תקציב 2009 תועבר תוספת לתקציב משרד הביטחון בשיעור של 1.8 מיליארד ₪ לטובת בניית הגדר בין מצריים לישראל והשנייה, תחילת אכיפה כנגד המעסיקים החל מה – 1.9.10 שלגביה עדכן, כאמור מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה שהאכיפה תתחיל ב – 1.1.2011.