שר הפנים, אלי ישי, הודיע היום כי הוא יפעל להתקין תקנות להנחות בארנונה לחיילי המילואים המשרתים מעל 20 יום בשנה

התקנות יותקנו במסגרת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התש"ג -1993 . בהתאם לתקנות החדשות יוכלו הרשויות המקומיות להעניק הנחה בארנונה לחיילי מילואים עד לגובה 5% מהארנונה.