הרב יהושע שמידט, ראש ישיבת ההסדר שבי שומרון, יצא בכינוס של מועצת הרבנות הראשית בירושלים להגנתם של תלמידי הישיבה  וטען כי הם לא מרימים ידיים. לדבריו בקרב בני הנוער יש גורמים מסיתים, ולטענתו גם בישיבת שבי שומרון נחשף בחור שגידף את חיילי צה״ל והתגלה כאיש שב"כ, כך חושף כתב רדיו 'קול חי' ישראל רוזנר

כלים

רב השומרון הרב אליקים לבנון קורא לממשלה ולצה"ל לערוך הידברות עם הנוער המכונה נוער הגבעות. בכינוס של מועצת הרבנות הראשית בירושלים בתגובה לאירועי תג מחיר הוסיף הרב לבנון כי גינוי המעשים שנעשו לא יועיל.

בהחלטת הרבנות הראשית נאמר כי "מועצת הרבנות הראשית לישראל רואה בדאגה עמוקה את ההדרדרות של מיעוט מבני הנוער בשומרון ובמקומות נוספים בפעולות חמורות כגון שריפת מסגדים, שהם מעשים אסורים וחמורים מאוד ואין זו דרך התורה ח"ו, אשר דרכיה דרכי נועם, ויש במעשים אלו משום פיקוח נפש דרבים רח"ל, והעובר על זה הרי הוא בבחינת "לא תעמוד על דם רעך" וכאן, מדובר בדמם של רבים, וכל המקל ראש בזה הרי זה מקל בדיני נפשות דרבים.

באחרונה הדרדר המצב והחלו בני נוער אלו להתעמת עם חיילי צה"ל, וחששינו הגדול שנגיע ח"ו לשנאת אחים ה' יצילנו.

לא נוכל להסתפק בגינויים ובביעור חומרת המעשים, אם לא יעשה מאמץ גדול לקרב אותם בני ציון היקרים, בדרך חינוכית מתוך אהבת ישראל אמיתית ועמוקה.

אנו קוראים בזה לממשלת ישראל להשקיע כוחות ומשאבים בהידברות ראויה עם בני נוער אלו, תוך שיתוף פעולה עם רבני הישובים וראשי הישיבות ומנהיגי הציבור."