מפקחי מינהל מקרקעי ישראל, בסיוע כוחות משטרה מתוגברים, הרסו מתחם מבוצר שהקימה משפחת אבו דין היפואית, המוכרת למשטרה על אדמות מדינה. המתחם, שנוצר כדי להרחיב את בית המשפחה על חשבון קרקעות מדינה, הוקף בחומה, גדרות תיל ומצלמות אבטחה

מתחם מבוצר כמחנה צבאי, מוקף בגדרות תיל, חומות ועשר מצלמות אבטחה, פונה במבצע אכיפה של מפקחי מינהל מקרקעי ישראל, בסיוע כוחות משטרה כבדים.

מדובר ב"מבצר" שהוקם בניגוד לחוק, על אדמות מדינה המיועדות לבנייה למגורים ביפו, בשטח של כ-300 מטר. משפחת אבו דין פלשה למגרש הצמוד לביתה, בבעלות של מינהל מקרקעי ישראל, והקימה עליו את המתחם כתוספת בנייה לביתה הסמוך.

מדובר במשפחה המוכרת למשטרה. את המתחם שבנתה הקיפה משפחת אבו דין בעשרות גדרות תיל וחומות, ועשרות מצלמות אבטחה.

מפקחי המינהל ושוטרי משטרת ישראל השתלטו על המתחם כשהם מממשים פסק דין לפינוי בדרך של ביצוע הוצאה לפועל. הקרקע יושרה באמצעות ציוד מכני הנדסי כבד והוחזרה למאגר הקרקעות הציבורי. בכוונת המינהל לשווק את השטח לאחר השלמת פינויים נוספים באיזור.

ממונה הפיקוח במחוז ת"א במינהל מקרקעי ישראל, יוסי כהן, אומר: "לעיתים, המעורבים בעבירות קרקע ובניסיונות השתלטות על אדמות המדינה משתייכים לארגונים המוכרים למשטרה מתחומים אחרים. גם במקרה הזה, מעבר לעובדה כי הקמת המתחם על אדמות המדינה מהווה בפני עצמה עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל, המתחם המבוצר והמוקף במצלמות אבטחה עורר את תשומת לב המשטרה מעבר להיבטי הסגת הגבול".