יעל דולב

(מנהלי)

בימים אלו פורסם צו הרחבה חדש בנושא פנסיה מקיפה במשק, המחליף את צו ההרחבה משנת 2008. על פי צווי ההרחבה, תחול חובה על מעביד לבטח את כל עובדיו בביטוח פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל ביטוח מנהלים וכו'), אשר כולל גם כיסויים למקרה מוות ונכות.  בשל חשיבות הנושא, נחזור ונבהיר את חובת המעביד כפי שהיא קיימת כבר משנת 2008, תוך הדגשת השינויים הנובעים מצו ההרחבה החדש

(מנהלי)

העובדת תבעה רבע מליון ₪ ותשלם הוצאות משפט בסך 3,000 ₪. בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע חייב את המעסיק לשלם לעובדת 2,430 ₪ ודחה את מרבית טענותיה

(מסחרי)

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קובע: חוזה אישי מחייב את שני הצדדים באותה המידה. בכיר שהועסק בחוזה עבודה אישי ופוטר לפני תום התקופה בשל עיסוקים פרטיים, לא ייהנה ממלוא הפיצויים