הממשלה פועלת על מנת לתת מענה לגז הטבעי אך תהליך כזה לוקח זמן רב, יו"ר התאחדות התעשיינים צפון ומנכ"ל טמבור מיכאל דיין טוען כי הממשלה עשתה הרבה אבל במצב הכלכלי והמדיני כיום ולאור העובדה כי פרויקט הגז בדרום מתקדם ואילו בצפון הנושא תקוע, על הממשלה לתת פתרון ביניים. התכנית המחויבת היא אספקת גז טבעי דחוס (CNG) לפיניציה ולמפעלי הפריפריה במשאיות זאת כגישור עד להגעת הצינור למפעל. התשתית חיונית בכל מקרה לאזורי פריפריה שגם בשלבים הבאים לא יגיע אליהם צינור גז ותשמש כפתרון ביניים.

כלים

לדברי דיין על הממשלה לקדם מספר צעדים מעשיים לצורך המהלך :

א. התחייבות להשלמת חיבור תחנת הדחיסה של ה – CNG באלון תבור בתוך שנה.ב. התחייבות לאישור משאיות חלוקת ה - CNG ע"י משרד התחבורה .ג. התחייבות לסיום רגולציית CNG ע"י משרד האנרגיה והמים בלו"ז ברור ומוגדר.ד. התחייבות ותמיכת המדינה לאישורי ההסבה של המפעל והתאמתו לגז טבעי ו - CNG בלו"ז הנתון.ה. התחייבות המדינה לזירוז תהליכים למתן היתרי בנייה באתר הדחיסה.