elkinsukaראשי שדולת ארץ ישראל בכנסת קיימו מפגש עם ראשי ההתיישבות ביו"ש לרגל סיום ההקפאה. המפגש התקיים בסוכתו של יו"ר השדולה, ח"כ זאב אלקין בכפר אלדד, יישוב אשר מוקפא בעשרת החודשים האחרונים

יו"ר הקואליציה ושדולת א"י ישראל בכנסת אירח היום בסוכתו בכפר אלדד את ראשי ההתיישבות לרגל החג ולציון יום סיום ההקפאה.

בכנס השתתפו, בין היתר, ראשי מועצות ביהודה ושומרון, יו"ר ומנכ"ל מועצת יש"ע, וח"כ אריה אלדד מהאיחוד הלאומי, יו"ר שדולת ארץ-ישראל בכנסת.

אלקין הצהיר כי "מאבק זה עדיין לא תם, שכן כפר-אלדד הוא דוגמה ליישוב שכדי לסיים באמת את ההקפאה בו, נדרשת חתימה של שר הביטחון. אנחנו מחזקים את רוה"מ שעומד מול הלחצים הבין לאומיים ודוחה את דרישת הפלסטינים להמשך ההקפאה. יש רגעים שמנהיג צריך לעמוד על האמת הפנימית שלו ולומר עד כאן. היום הגענו לרגע הזה."

ח"כ אלדד אמר כי "אנו כאן כדי להזכיר שסוכות נמשך רק שבעה ימים, ואחר כך חוזרים לבנות מבני קבע - בדיוק כפי שצריך להיות. בעניין זה, אין מה שמזכיר את הערבים יותר מיהודים, שבונים בארץ-ישראל ומעבירים את המסר שהיא שלנו".

יו"ר מועצת יש"ע, דני דיין: "היום נגמרים עשרה חודשים מבוזבזים ומיותרים שגרמו סבל לרבים מהמתיישבים. מי שחשב כי העולם יוקיר לו תודה על כך שהקפיא את חייהם של המתיישבים ביהודה ושומרון רואה כעת את לחצינו. ויתור גורר ויתור ומחווה גוררת מחווה. לא רק שלא התקדמנו, אלא שאנו הולכים אחורה. לכן, טוב עושה ראש-הממשלה כשהוא דוחה דרישות אלו".

דיין הביע תקווה כי "דחיית הלחצים תלווה בבנייה מחודשת בכל יהודה ושומרון ובמכרזים, כדי שההקפאה תוסר גם בפועל". עם זאת, הוא הדגיש את הצורך לשמור על איפוק. "זו לא עת לחגיגות. אנו נחזור לבנות, לא בהתרסה, אלא מכוון שזה התפקיד שלקחנו על עצמנו לפני 40 שנים: ליישב את ארץ-ישראל בכל חלקיה".

ראש המועצה האזורית גוש-עציון, שאול גולדשטיין. "אנו חוזרים לבנות באופן נורמלי. כמו שבכל מקום אחר בעולם לא יעלה על הדעת שיהודי שרכש שטח והציג את כל האישורים המתבקשים על-פי חוק לא יוכל לבנות בשטחו".