כלים

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון מחר (א') בהצעתו של ח"כ ד"ר נחמן שי להסיר את אנטנות הקליטה הישנות ששימשו לקליטת השידורים האנלוגיים ולמחזרן

עם המעבר לשידורים דיגיטליים, התייתר הצורך באנטנות קליטה לשידורים אנלוגיים. אנטנות אלו, שאין בהן עוד שימוש, מכערות את הנוף העירוני וקו הרקיע ומהוות מפגע סביבתי. המתכת שממנה עשויות האנטנות היא בעלת ערך ויכולה להיאסף למיחזור לצורך שימוש חוזר. התועלת שתצמח מהסרת האנטנות היא כפולה: הן הסרת מפגע סביבתי הן מחזור המתכת.

האחריות להסרת האנטנות ומחזורן תוטל על הרשויות המקומיות לאחר קבלת הסכמה מבעל האנטנה. אפשר שגם בעלי הבתים יוכלו להסיר את האנטנות בעצמם. ח"כ ד"ר נחמן שי: "לפנינו מהלך מובהק של שיפור איכות הסביבה בדרך פשוטה ויעילה. קו האופק העירוני ישתנה ללא האנטנות באופן דרמטי ואיסופן יהווה מקור הכנסה נאה".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS