לפי הוראת פיקוד העורף: מחר - יום א', ה 30.10.2011, לא יתקיימו לימודים במוסדות החינוך, במעונות היום, במשפחתונים ובצהרונים, בטווח שבין 7 קילומטרים ועד 40 ק"מ מרצועת עזה

הלימודים בטווח שבין 0 ל 7 ק"מ מרצועת עזה, יתקיימו כסדרם במרחבים מוגנים בלבד.

מפעלים חיוניים יקיימו פעילות כרגיל בסמיכות למרחבים מוגנים ובעת אזעקה, יתפנו העובדים למרחב הכי מוגן שיש בהתאם להנחיית פיקוד העורף, קיים איסור התקהלות מעל 500 אנשים.

במשרד החינוך הודיעו מחוז הדרום במשרד החינוך יפעיל מול התלמידים למידה מרחוק. בתוך כך, התלמידים יקבלו משימות מתוקשבות בתחום הלימודים וכן יקיימו פעילויות הפגתיות להרגעה.

בעקבות ישיבת הערכת מצב בלשכת ראש המועצה בגן יבנה ביקשו בגן יבנה למסור עידכונים לתושבים:

לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך בגן-יבנה מחר, יום א' 30.10.11

המלצת המועצה ברוח זו הינה גם לגנים הפרטיים. הורים שילדיהם לומדים בגנים פרטיים מתבקשים ליצור עמם קשר ישיר.

הסעות תלמידים למסגרות חינוך חוץ לא יתקיימו מחר. ישיבת הערכת מצב נוספת תתקיים מחר.

נציגי מס רכוש יבקרו מחר בבוקר ב-9:30 באיזור הנפילה. תושבים שנגרם נזק לרכושם מתבקשים לא לגעת ברכוש שניזוק. (מעבר לכך מותר לבצע ניקיון בסיסי)