בתאריך ה-10.05.10 התקיימה וועדת פנים לדון בליקויים לכאורה בבניית תיאטרון הבימה המחודש. בוועדה הועלו טענות קשות של הקבלן המבצע והמהנדס ויינבך שבדק את המבנה לגבי ההתנהלות בבניית המבנה והאופן בו נבנה. בסיום הוועדה הוחלט על פנייה אל משרד הפנים בבקשה להקמת וועדת בדיקה בלתי תלויה לבדיקת הטענות, פנייה לוועדה המחוזית בבקשה להפסקת הבנייה באתר ועל פנייה למבקר המדינה בנושא התנהלות העירייה והקבלן בבניית התיאטרון

כלים

עם זאת, למרות הדרישה, לא נעשה דבר. וועדה בראשות מנכ"ל משרד הפנים לא הוקמה, ומכתב מהוועדה המחוזית של עיריית תל אביב ציין כי על סמך הצהרות מהנדס העירייה ומהנדסים מטעמה לא תתבצע בדיקה בלתי תלויה ואובייקטיבית לעמידות המבנה. עיריית תל אביב הפעילה לחצים כבדים על הנוגעים בדבר על מנת למנוע צעדים מתבקשים אלו.

עיריית תל אביב הקימה וועדת מהנדסים מטעמה. במסקנותיה, שפורסמו היום, נקבע כי: "חוות דעת זאת עוסקת אך ורק באותם 30 נושאים שהתבקשה לעסוק, ואין להוציא ממנה מסקנה כלשהי לגבי יציבות הבניין בכללותו ואישור השימוש בו." כלומר, וועדת המהנדסים מטעם העירייה אינה מוכנה לקחת אחריות על בטיחות מבנה הבימה".

ח"כ פאינה קירשנבאום, שזימנה את הדיון בוועדת הפנים: "עיריית תל אביב מטעה ביודעין ובכוונה תחילה את הציבור. ההודעה לעיתונות שהוציאה עומדת בניגוד גמור לדו"ח שהעירייה עצמה הזמינה. העירייה מוסיפה חטא על פשע, מנסה להסתיר את הליקויים שנמצאו בבניין, מפעילה לחץ פסול למניעת בדיקה חיצונית ואובייקטיבית של הליקויים, וזאת בניגוד להחלטות קודמות של וועדת הפנים של הכנסת.

הוועדה מטעם עיריית תל אביב לבדיקת הליקויים בבניית "הבימה" אינה מוכנה לקחת בדו"ח אחריות על בטיחות המבנה, וזאת על אף היותה וועדה מטעם העירייה ונתונה ללחציה. עיריית תל אביב אחראית כאן על מחדל בנייה חמור, כפי שהתרעתי בעבר, והכתובת נמצאת על הקיר. על העבודות בתיאטרון הבימה להיפסק לאלתר ווועדת מהנדסים חיצונית ובלתי תלויה חייבת לבדוק לעומק את הבנייה ולבדוק את הליקויים. העירייה אינה יכולה עוד לטייח את הנעשה בתיאטרון הבימה. נדאג לזימון דחוף של וועדת הפנים כדי לדון בשערורייה שמתרחשת לנגד עינינו."