הבוקר (ראשון, 4.11.11) התייצב ח"כ מגלי והבה בתחנת משטרת כרמיאל יחד עם ראש המועצה המקומית בית ג'אן ביאן קבלאן. השניים הגישו תלונה אזרחית נגד החברות הסלולאריות הפועלות בהעדר רישוי ברחבי הכפר; התלונה הוגשה בעקבות דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אשר התכנסה בשבוע שעבר לבקשתו של ח"כ מגלי והבה לחקור את סוגיית חוקיותן של האנטנות הסלולאריות ובמעצרים השרירותיים כלפי הצעירים בבית ג'אן; ח"כ והבה: "עתה תיבחן נאמנותה של המשטרה לכלל אזרחיה"

ח"כ מגלי והבה (קדימה) וראש המועצה המקומית בית ג'אן, ביאן קבלאן, הגישו הבוקר (ראשון, 4.12) תלונה אזרחית בתחנת משטרת כרמיאל נגד החברות הסלולאריות (פרטנר, פלאפון, סלקום), הנחשדות בהפעלה בלתי חוקית של אנטנות סלולאריות ברחבי הכפר.

התלונה הוגשה בעקבות דיון שנערך בועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אשר התכנסה בשבוע שעבר (28.11) לבקשתו של ח"כ והבה ודנה בין היתר בהקמת תחנת ממסר של אנטנות סלולאריות בשטח הר ארי (ג'אבל חייד'ר), בה כל האנטנות, למעט אחת המשויכת לחברת פרטנר בע"מ (אורנג'), מוקמות ופועלות בהעדר הרישוי הנדרש על פי חוק, כפי שאישר מהנדס ועדת התכנון והבניה מעלה נפתלי.

עוד נידונה במהלך הדיון התנהלות המשטרה המקומית סביב סוגיית המעצרים השרירותיים כלפי הצעירים בכפר, הנחשדים בפעילות נגד קיומן של האנטנות בכפר.

במהלך הדיון בכנסת, דרש ח"כ והבה מנציג משטרת ישראל סנ"צ יעקב ביטון, רעס"מ מחוז צפון, הסבר על התנהלות המשטרה, שלדבריו מתאפיינת ברשלנות מצד השוטרים, המשרתים באופן חד צדדי את חברות הסלולר, תוך התעלמות מפעילותן הבלתי חוקית של החברות עצמן.

"אם רצונה של המשטרה לפעול לשמירת החוק, עליה לנקוט פעולות גם נגד החברות הסלולאריות המפעילות אנטנות בלתי חוקיות ביישוב", אמר ח"כ והבה. נציג המשטרה השיב כי משטרת ישראל אינה יוזמת את המעצרים ופועלת מכוח תלונות שהוגשו על ידי החברות הסלולאריות. לטענתו, אין בסמכות המשטרה ליזום חקירה נגד החברות הסלולאריות, כל עוד אינה מתבקשת לעשות כן.

"החלטתי ליזום את הגשת התלונה נועדה לבחון את נאמנותה של משטרת ישראל כלפי כלל אזרחיה. כעת, משהוגשה בקשה רשמית לחקירה, אני מצפה ממשטרת ישראל לנקוט בפעולות אכיפה גם כלפי החברות הסלולאריות, באותה מידה בה נהגה כלפי הצעירים החפים מפשע ביישוב", סיכם ח"כ מגלי והבה.