ח"כ ד"ר אדטו: "דו"ח מבקר המדינה הינו סימפטום קשה אך חוסר השליטה והפיקוח על קופות החולים בישראל היא המחלה האמיתית"

ח"כ ד"ר רחל אדטו: "דו"ח מבקר המדינה בנושא השחיתות בקופת חולים מאוחדת מחייב התייחסות מיידית לעניין התנהלות קופות החולים. יש לזכור כי הקופות הינן תאגידים המנהלים מיליארדי שקלים ואחראים ישירות על בריאות הציבור. יש להחיל על הקופות את כללי ההתנהגות הנדרשים של שקיפות, בקרת פנים, חובת מכרזים ועוד, בדומה לנדרש מחברות ציבוריות ותאגידים בסדר גודל דומה. משרד הבריאות אינו יכול למלא תפקיד בקרה ופיקוח בלעדי על הקופות. הנעשה בקופת חולים מאוחדת הינו סימפטום חמור אך המחלה היא של חוסר שליטה של על הקופות. דוגמה לכך היא כי במצב כיום הקופות מנסות להסתיר מהמשרד מידע נדרש במגוון תחומים כגון מחירי רכש התרופות. בימים הקרובים אניח על שולחן הכנסת הצעת חוק אשר תשנה את מצב החוק הקיים לאלתר כך שקופות החולים יחויבו בהתנהלות שקופה, כלכלית ומבוקרת."