img4786סיפור מופלא על לידתם של שבעה תינוקות במחנה הריכוז קאופרינג , שהיה אחד ממחנות החוץ של דאכאו בגרמניה, בחדשים האחרונים של המלחמה, הונצח בסרט דוקומנטרי שיוצג ב"יד ושם" ביום ראשון, 31.10.2010 בכנס השנתי של עמותת מחנות החוץ של קאופרינג- דאכאו שנערך בחסות "מרכז הארגונים של ניצולי השואה"

כלים

התינוקות נולדו לשבע נשים הונגריות שניצלו בדרך נס, אחרי ששרדו את הסלקציה באושוויץ והגיעו כעובדות כפיה למחנות אלה. איך שרדו אותן נשים הרות ברעב ותת תזונה וילדו ללא כל ציוד רפואי ובסיועו של רופא יהודי, שבעה תינוקות בריאים שעל אף התנאים הקשים שהיו באותם מחנות. בקור של עשרים מעלות מתחת לאפס, עטופים בסחבות ומכוסים בכינים,שרדו ונשארו בחיים כל התינוקות, שני בנים וחמש בנות.

את הסרט הדוקומנטרי צילמה וערכה אווה גרוברובה, ילידת סלובקיה שעלתה באקראי על הסיפור המופלא והלכה בעקבות האמהות, ששתים מהן עדיין חיות בסלובקיה ובקנדה. התינוקות שהם עכשיו בני שישים וחמש חיים בהונגריה, סלובקיה ניו יורק וקנדה. רק אחת מהם, חנה קליין, מתגוררת בארץ, בקריית ים שליד חיפה והיא סבתא לששה עשר נכדים.

"אף אחד מאתנו לא יכול היה לדמיין שבמקום הנורא שבו מתו אנשים בכל רגע, יכול היה להיוולד אפילו תינוק אחד והנה פה נולדו שבעה תינוקות", אומר אורי חנוך , יו"ר מחנות החוץ של דאכאו, ששרד את המחנה הזה. "כנגד כל סיכוי, נשארו בחיים האמהות וגם ילדיהן. אולי מפני שמפקד המחנה קצין הס.ס. דטנר שנודע באכזריותו כלפי האסירות קיווה שהמעשה הזה ישמש לו כאליבי. ואמנם, לאחר המלחמה אף שהיה ראוי לעונש מוות, בזכות סיפור התינוקות, זכה לשלש שנות מאסר בלבד."