ביום ראשון תדון וועדת שרים לחקיקה בערעור ההחלטה להתנגד להצעת חוק וועדת סל התרופות של חברי הכנסת ד"ר רחל אדטו, חיים כץ, דוד רותם, אמנון כהן ורוברט אילטוב. הערעור הוגש על ידי שר ההסברה והתפוצות, ח"כ יולי אדלשטיין

הצעת החוק מציעה לעגן את וועדת סל התרופות, אחת מהוועדות החשובות והמורכבות במדינת ישראל, לראשונה בחקיקה. לפני מספר שבועות, וועדת השרים הצביעה נגד הצעת החוק לאור התנגדותו של משרד הבריאות אשר נימק כי עיגון עבודת הוועדה יפגע בכוח השליטה של הממשלה בוועדה.

ח"כ ד"ר רחל אדטו מסבירה כי דו"ח מבקר המדינה בנוגע לקופת חולים מאוחדת ממחיש את הצורך והחשיבות בחקיקה מסוג זה: "בהעדר חקיקה המסדירה גופים מרכזיים במערכת הבריאות בפרט אך במדינה בכלל, אין שקיפות, ובעדר שקיפות יש מקום לשחיתות. צורת ההתנהלות בקופת חולים מאוחדת התאפשרה בזכות העדר חקיקה המסדירה את אופן הניהול והפיקוח בקופות החולים בישראל. כעת אנו מנסים להסדיר לראשונה בחקיקה את וועדת סל התרופות ואופן ניהולה אך דווקא משרד הבריאות והעומד בראשו מתנגדים.

וועדת הסל קיימת כבר 12 שנה ולאור חשיבותה, יש לעגן סדרי עבודתה בחקיקה ולא להשאיר בידי שר זה או אחר קביעת דרכי עבודתה כאשר השיקולים המנחים אינם תמיד מקצועיים."

הצעת החוק מסדירה את עיגון דרכי עבודת הוועדה, מינוי חבריה, קובעת דרכי בקרה וקווים מנחים לשיקולי וועדת הסל במטרה ליצור שקיפות ועל מנת לייעל את עבודת הוועדה. תיקון החוק יאפשר לוועדה ולחבריה להתרכז בעבודתם למען החולים המשוועים לרפואה שלמה. חשיבות הצ"ח בין היתר הינה השקיפות בסדרי עבודת הוועדה ובהרכב חבריה.

הצעת החוק מוסיפה לראשונה לוועדת הסל את הסמכות להוציא תרופות מהסל. לאורך השנים האחרונות הוכנסו תרופות חדשות אשר מייתרות את הצורך במספר רב של תרופות ישנות אשר נמצאות בסל ומתוקצבות מדי שנה למרות שאין כיום שום צורך ושימוש בהם. כתוצאה מכך מילוני שקלים יוצאים מקופת המדינה אל קופות החולים ללא הצדקה. הצעת החוק קובעת כי בשווי הכסף של התרופות אשר יוצאו מהסל יוכנסו תרופות חדשות אל הסל לטובת חולים נוספים.

עדינה מרקס, יו"ר האגודה לזכויות החולה: "ועדת סל התרופות הולכת ומאבדת מכוחה ומעצמאותה למול מעורבות פוליטית בעבודה הועדה שרק הולכת וגדלה עם השנים. החלשת כוחה של הועדה למול כניסתם של אינטרסים פוליטיים לתוך עבודתה מדאיגה ביותר ולכן יש לעשות סדר ולעגן בחוק את כל שלבי עבודת הועדה. ועדת סל התרופות היא לא וועדה אקדמית, אלא וועדה מעשית שלהחלטותיה יש השלכה ישירה על בריאותם ואיכות חייהם של החולים הנזקקים לתרופות וטיפולים חדישים".