דרך חדשה ומקורית לחסכון בכסף הוצגה אתמול בכנס ת"א השני לכלכלת בטחון שנערך אתמול מטעם המכון לחברה וטכנולוגיה של הפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי, באוניברסיטת ת"א – eBay צה"לי.מדובר בשימוש ברשת האינטרנט הצה"לית על מנת ליצור מצב בו יחידות שונות בצבא יוכלו לקיים זו עם זו סחר חליפין בעודפי מלאי ו/או כושר ייצור

היוזמה להקמת אתר סחר בין יחידות הצבא עלתה במסגרת פורום ההיגוי המטכ"לי להתייעלות בראשות תא"ל מהרן פרוזנפר, היועץ הכספי של הרמטכ"ל ור' אגף התקציבים במשרד הביטחון, אשר במסגרתו הוחלט, בין היתר להוציא "קול קורא" לכלל חיילי צה"ל ומפקדיו למתן הצעות לייעול וחיסכון.

בכנס הוצגו נתונים רבים אודות התייעלותו של צה"ל ע"פ המלצות ועדת ברודט, ובפרט בנושאי שכר משרתי הקבע והשליטה בניהול כוח האדם בצה"ל.