כלים

איגוד ערים לאיכות הסביבה אזור מפרץ חיפה החל בפרוייקט רחב היקף למדידת קרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל בכ-600 גני ילדים עירוניים באזור

פרוייקט רחב היקף במימון, ניהול ופיקוח  איגוד ערים לאיכות הסביבה אזור מפרץ חיפה יצא לדרך: מדידת קרינה אלקטרומגנטית שמקורה במתקני חשמל, בכ-600 גני ילדים בבעלות העיריות שבתחומי האיגוד: חיפה, ק.אתא, ק.ים, ק.ביאליק, ק.מוצקין  ומועצה מקומית רכסים. בק.טבעון ובמועצה אזורית זבולון ונשר התקיימו מדידות נפרדות לפני כשנה ע"י המשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה.

הפרוייקט, שייפרש על פני שנתיים, התחיל החודש וכולל מדידת קרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל  בכל גני הילדים העירוניים בקריות ורכסים ובכ- 120 בחיפה במהלך שנה"ל התשע"ב. בשנת הלימודים הבאה- התשע"ג, יתקיימו המדידות בגנים הנותרים בחיפה. צפי לסיום: יוני 2013.

מדידות הקרינה, בניהול ופיקוח של ד"ר מונה נופי-נעמה מרכזת קרינה אלקטרומגנטית באיגוד, יתבצעו ע"י שלוש חברות פרטיות המאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה. המדידות כוללות סריקה מקיפה אחר מקורות קרינה בתדר רשת החשמל ממקורות חיצוניים כגון קווי מתח, עמודי חשמל, טרנספורמטורים ופילרים בקרבת מקום וכו' ומקורות פנימיים בגנים כגון ארונות חשמל, דודי חימום,  ומתקני חשמל שונים בשימוש שוטף וכיוצא באלה. דגש מיוחד יינתן לאזורי הפעילות העיקריים של הילדים במתחם הגן הכולל כיתות וחצרות.

ד"ר עופר דרסלר, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה: "ילדים מהווים אוכלוסייה הרגישה באופן מיוחד להשפעות סביבתיות, ביניהן חשיפה לשדות מגנטיים (קרינה) בתדר רשת החשמל. לאחר שערכנו בחיפה פיילוט מוצלח לפרוייקט בתחילת 2011, בעקבותיו נרתמה באופן מיידי המחלקה לחינוך קדם יסודי לתיקון הליקויים, פעלנו להבאתו לידי מימוש בכדי לאתר חריגות או ליקויים ולפעול באופן מיידי לתיקונם. המהלך לעריכת המדידות בכל הגנים העירוניים, שזוכה לשיתוף פעולה ממחלקות החינוך והגנים בכל העיריות, מתבצע מתוך ההכרח לוודא את בטיחותם ולשמור על בריאותם של הילדים ולמנוע פגיעה שנובעת מחוסר מודעות או ליקוי לא מובחן. לעתים הפתרון יהיה פשוט ויסתכם בהעברת מיקום המקור או העברת עיקר הפעילות של הילדים מאזור מסויים בחדר לאזור אחר ולעתים הנושא ידרוש התערבות תכנונית או תיקון ליקויים על ידי חשמלאי מוסמך".

דו"חות המדידה יועברו מידי חודש לידי איגוד ערים חיפה. חריגות או בעיות העולות מהשטח יועברו תוך 24 שעות מאיתורן לטיפול האיגוד והרשות המקומית.

איגוד ערים חיפה איכות הסביבה נוסד בשנת 1983 ותחילתו ביחידה סביבתית של עיריית חיפה שהוקמה בשנת 1975. כיום משרת האיגוד אוכלוסייה של למעלה מ- 500.000 תושבים ב- 9 רשויות מקומיות החברות בו ועוסק בזיהום אויר וניטור, פיקוח תעשייתי, טיפול  ופיקוח על חומרים מסוכנים,  קרינה אלקטרומגנטית, זיהום מתחבורה, מניעת רעש, חינוך ותכנון סביבתי.

לאתר האיגוד: http://www.envihaifa.org.il/

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS