)ימח שמם)ארגון השמאל "יש דין" מפרסם נתונים המאושרים ע"י דובר צה"ל, מהם עולה כי פחות מ- 6 אחוזים מהחיילים הנחשדים בעבירות אלימות נגד אזרחים פלסטינים מגיעים למשפט. לפני כשנתיים פירסם ארגון זכויות האדם "יש דין", הפועל לאכיפת החוק כנגד מתנחלים וחיילים הנחשדים בעבירות אלימות נגד אזרחים פלסטיניים, את הדוח "חריגים: העמדה לדין של חיילי צה"ל באינתיפאדה השניה ולאחריה, 2000-2007" שכלל נתונים מלאים בדבר שיעור ההצלחה והכשלון של חקירות המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) העוסקות בחשדות לפגיעת חיילים ומפקדים באזרחים פלסטינים וברכושם בשטחים הכבושים.

ממצאי הדוח הקודם, שנשענו על נתונים מספריים שמסר צה"ל ל"יש דין" בדבר פתיחת תיקי חקירה ועל בדיקת כל כתבי האישום ופסקי הדין שניתנו בבתי הדין הצבאיים בתקופה האמורה (ושאת העתקיהם מסר צה"ל ליש דין לאחר הליך ממושך), הראו כי פחות מ- 6 אחוזים מתיקי החקירה שנפתחו הסתיימו בהגשת כתבי אישום נגד חיילים. נתוני הדוח הראו כי במשך מעט יותר משבע שנים נפתחו 1,246 תיקי חקירה, אך רק 76 מהם הניבו כתבי אישום. כלומר, בלמעלה מ- 90 אחוז מהחקירות הפליליות שנפתחו מאז תחילתה של האינתיפאדה השניה ועד סוף שנת 2007 לא הוגשו כתבי אישום נגד חיילים ומפקדים שנחשדו בעבירות פליליות נגד פלסטינים ורכושם.

כעת מעדכן "יש דין" את הנתונים שפורסמו בדוח "חריגים". הנתונים העדכניים כוללים את תוצאותיהם של תיקי החקירה שנפתחו בשנים 2008 ו-2009.הממצאים מראים כי גם לאחר פרסום הנתונים הקודמים המעידים, לטענת "יש דין" על כשלונה של מערכת החוק הצבאית להגן על אוכלוסיית השטחים הכבושים מפני עבירות אנשי כוחות הביטחון, כפי שמתחייב מהוראות המשפט הבינלאומי והישראלי גם יחד, נראה כי לא חל כל שינוי בהיקף החקירות שמסתיימות בהגשת כתבי אישום נגד חשודים.

נתונים רשמיים שליקט יש דין, כמו גם מעקב הארגון אחר הגשת כתבי אישום ותוצאותיהם, מראים כי מאז תחילתה של האינתיפאדה השניה ועד לסוף שנת 2009 נפתחו 1805 תיקי חקירה פלילית במצ"ח שעניינם חשד לפגיעת חיילים באזרחים פלסטינים וברכושם. החקירות הללו עוסקות בחשדות לביצוע עבירות פליליות חמורורת מסוגים שונים: ירי בלתי חוקי שחלקו גרם להרג ולפציעת אזרחים (ראו להלן), תקיפה אלימה של פלסטינים, מעשי ביזה ופגיעה ברכוש, נטילת שוחד ועבירות נוספות.

עד לסוף שנת 2009 הובילו 105 מתוך 1805 תיקי החקירה האמורים להגשת כתבי אישום נגד חשודים. כלומר, בכששה אחוזים (5.82%) בלבד מתיקי החקירה הצליחו חוקרי מצ"ח למצוא ראיות מספיקות להגשת כתבי אישום נגד נאשם אחד או יותר. נתון זה בדבר אחוז החקירות של מצ"ח שנכשל זהה להיקף כשלון החקירות שמצא יש דין בנתונים שפורסמו בדוח "חריגים", שעסק כאמור בתיקי חקירה שנפתחו עד סוף שנת 2007.

פתיחת חקירות והגשת כתבי אישום על בסיסן מאז תחילת האינתיפאדה השנייה ועד לסוף שנת 2009

שנה

תיקי חקירה שנפתחו במצ"ח

כתבי אישום שהוגשו בעקבות תיקי החקירה

תיקי חקירה שהניבו כתבי אישום

באחוזים מתוך תיקי החקירה

2009

236

4

2%

2008

323

19

6%

2007

351

10

3%

2006

152

8

5%

2005

155

5

3%

2004

189

12

6%

2003

146

16

11%

2002

155

23

15%

2001

82

7

9%

2000

(מ-29 בספטמבר)

16

1

6%

סה"כ

1805

105

6%

כ-30% מסך תיקי החקירה בתקופה הנדונה נפתחו בשנתיים האחרונות: 559 חקירות מתוך 1805. על אף הקמתה באוקטובר 2007 של הפרקליטות לעניינים מבצעיים , שנועדה על פי צה"ל "לרכז את הטיפול בתלונות ובחקירות בדבר התנהגות חיילי צה"ל כלפי תושבים [פלסטינים] ולייעל את האכיפה והטיפול בנושאים אלה", לא נראה עד-כה גידול בשיעור תיקי החקירה שמתרגמים בסופו של דבר לכתבי אישום. 23 חקירות בלבד מאלה שנפתחו בשנתיים האחרונות הניבו כתבי אישום נגד נאשמים: כארבעה אחוזים.

מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה הגישה הפרקליטות הצבאית 105 כתבי אישום נגד 180 נאשמים. בקשר לחמישה נאשמים ההליכים עדיין מתנהלים, ובידי יש דין פרטים ביחס תוצאות ההליכים בעניינם של 161 נאשמים.

ההליכים בעניינם של 161 הנאשמים הסתיימו באופן הבא:

  • 143 נאשמים הורשעו בעבירות שונות, רבים מהם במסגרת הסדרי טיעון שגרמו להפחתת העבירות שיוחסו להם ולהקלה בענישה.הנאשמים שהורשעו הם 89% מכלל הנאשמים שידוע ליש דין כי ההליכים בעניינם הסתיימו.
  • שמונה נאשמים (5%) זוכו מכל העבירות שיוחסו להם.
  • כתבי האישום נגד עשרה (6%) נאשמים אחרים נמחקו בידי התביעה לאחר הגשתם.

על פי נתונים שפרסמה ממשלת ישראל, בשנים 2002-2008 נפתחו במצ"ח 162 חקירות פליליות שעניינן חשדות להרג אזרחים פלסטיניים בידי חיילי צה"ל. 162 מקרים אלה הם 11% מסך החקירות שנפתחו במצ"ח בתקופה האמורה בקשר לעבירות חיילים נגד פלסטינים.

בדוח "חריגים" הציג "יש דין" את תוצאות חקירות מקרי ההרג של פלסטינים: 13 תיקי חקירה בלבד שנפתחו מאז ספטמבר 2000 לגבי אירועים שבהם נהרגו אזרחים פלסטינים הניבו כתבי אישום נגד 18 חיילים שנאשמו בעבירות הנוגעות למותם של 16 אזרחים פלסטינים וזרים בשטחים הכבושים.

מאז תחילתה של האינתיפאדה השנייה ועד לסוף שנת 2009 הרשיעו בתי הדין הצבאיים חיילים בעבירות הנוגעות למותם של ארבעה אזרחים בלבד: שלושה פלסטינים ואזרח בריטי אחד. חייל אחד הורשע בעבירה של הריגה והוא היחיד שהורשע בעבירת המתה. ארבעה חיילים אחרים הורשעו בעבירות של רשלנות.

נתוני הגשת כתבי האישום בשנת 2007, שהוצגו בדוח "חריגים" נשענו על מידע שהעביר צה"ל ליש דין עד לסיום כתיבת הדוח בספטמבר 2008. לאחר פרסום הדוח העביר צה"ל ליש דין כתבי אישום נוספים שהוגשו על בסיס ארבעה תיקי חקירה והנתונים המפורטים בטבלה שלהלן מעדכנים את נתוני 2007 שפורסמו בעבר: היקף החקירות שהניבו כתבי אישום בשנת 2007 עלה מ-2% ל-3%.

מובן כי לא כל תיק חקירה שנסגר ללא הגשת כתב אישום משמע כשלון של החוקרים למצוא ראיות. עם זאת, מתשובות דובר צה"ל לשאלות שהפנה אליו יש דין, עולה כי הן מצ"ח והן הפרקליטות הצבאית אינם מרכזים נתונים בדבר עילות הסגירה של תיקי החקירה. לפיכך, לא ניתן לדעת כמה מתיקי החקירה נסגרו כיוון שחומר החקירה הראה כי לא בוצעה עבירה פלילית כלל וכמה מתיקי החקירה בשל כשלוןנם של החוקרים באיתור חשודים בביצוע העבירות ובאיסוף ראיות מספיקות להעמדתם לדין. המעקב הקרוב שמנהל יש דין אחר עשרות רבות של תיקי חקירה במצ"ח מראה כי רובם המכריע של תיקי החקירה נסגרים עקב חוסר ראיות מספיקות להעמדה לדין. יש לציין כי במהלך שנת 2010 עוד יוגשו כתבי אישום בחלק מתיקי החקירה שנפתחו בשנת 2009.