מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית, על פי הצעתו של ח"כ ד"ר נחמן שי (קדימה) הצעת חוק בנושא צווי איסור הפרסום. 32 חברי כנסת הצביעו בעד ללא מתנגדים וללא נמנעים. לפי הצעת החוק, לראשונה בישראל, תיקבע בחוק הזכות של ארגוני תקשורת וגופים נוספים להתייצב בבית המשפט ולטעון נגד צווי איסור פרסום. עד כה הדבר היה מקובל אך לא מעוגן בחוק

בישראל ניתנים כ- 100 צווי איסור פרסום בשנה. בצווים אלה יש משום פגיעה בחופש המידע ובזכות הציבור לדעת, שהיא זכות יסוד במדינה דמוקרטית. בנוסף, לעיתים קרובות המידע שנאסר לפרסום ע"י בית המשפט, מופיע לפרטי פרטים באתרי אינטרנט ובתקשורת הבין לאומית כך שממילא אין עוד טעם בקיומו של הצו או שניתן לצמצמו.

לכן, קביעת מנגנונים להגבלת צווים אלה מבטיחה כי פרשיות שיש להם חשיבות ציבורית, לא יתנהלו במחשכים אלא תהיה בקרה ציבורית על ההליך וישמרו האינטרסים החשובים ביותר של הציבור.

ח"כ שי: "החקיקה החדשה מבטיחה שקיפות ומחזקת את חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת. היא מתאימה בכך לעידן התקשורת החדש שכן מידע זורם באופן חופשי ולא ניתן להגביל עוד".