arrestלפי נתוני המשטרה עצמה, "אלפי אזרחים נעצרים כל שנה למרות שהם חפים מפשע". זה יכול לקרות לכל אחד. אמש העביר ח"כ הרב נסים זאב (ש"ס) הצעת חוק המכירה בכך כי אדם שעוכב לחקירה או זומן לחקירות במשטרה, עובר טראומה בפרט כשהוא יודע שהוא חף מפשע וצריך להוכיח את חפותו, ובייחוד כאשר הדבר נעשה בשל תלונת-שווא או בשל טעות בזהותו של החשוד

אדם כזה, כפי שקרה למשל עם השר לשעבר אביגדור קהלני, עובר סבל רב הכולל אובדן חירות, השפלה, אובדן זמן, אובדן עבודה, הפסד של השתכרות פוטנציאלית, בעיות בעבודה. עם פרסום הידיעה על המעצר, הנעצר עלול לאבד את מקום עבודתו. כמובן שישנה גם פגיעה בשמו הטוב של האדם, ברוחו, בכבודו וגם פגיעה כספית מלבד פגיעה בחירותו.

כשהוא "מזוכה" או "משוחרר" מ"חוסר אשמה" – שמו כבר הוכפש והוא צריך לעבור עבודה או דירה. בדרך כלל הידיעה על האשמה הפוטנציאלית או על החקירה מופיעה בכותרת ראשית בעוד שההכחשה או התיקון יופיעו באופן מינורי. זה נכון כאשר מדובר באנשי ציבור – אך גם באזרח מן השורה.

הצעת החוק של ח"כ נסים זאב קובעת כי כאשר נסגר תיק בשל חוסר אשמה תמציא המשטרה מכתב התנצלות לחשוד בתיק; מכתב ההתנצלות יהווה אישור לכך שהאדם נעצר שלא לצורך ושהוא חף מאשמה. במכתב ההתנצלות יצוינו זכויותיו של הנחשד לפיצוי.

"מכתב התנצלות של המשטרה בעקבות מעצר שווא יהיה הצעד הראשון והמתבקש לשיקום האזרח אשר עבר סבל ללא אשמה ויעניק לו את הכוח הנפשי להמשך התהליכים הנדרשים ולשוב לחיים סדירים. יזמתי הצעת חוק זו על מנת לעשות צדק עם אלפי אזרחים תמימים וכדי למנוע מהם סבל בעתיד" אומר ח"כ זאב.