מחר יום א', תעלה לוועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק "בירור בעלות" של חברי הכנסת יעקב כ"ץ (כצלה - יו"ר האיחוד הלאומי), זאב אלקין (יו"ר הקואליציה), דוד רותם (יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט) ויריב לוין (יו"ר ועדת הכנסת), הקובעת שהוראה להריסת בית לא תתבצע לפני שהוכח בביהמ"ש שהקרקע אכן אינה של בעל המבנה

הארבעה מסבירים כי החוק נולד לאחר שהתברר שבג"ץ הורה להרוס בתים במגרון ולאחר הריסתם התברר בביהמ"ש המחוזי שלעותר לא היו כלל הוכחות לבעלות על הקרקע.

בשכונת האולפנה בבית אל הורה בג"ץ להרוס בלא לבדוק למי שייכת הקרקע, שאכן נרכשה מפלסטיני אחר מן העותר. "החוק בא למנוע עיוותי דין נוספים ואין כל סיבה שמישהו יתנגד לו", אמר כצל'ה.

לטענת מגישי הצעת החוק, גם לאוחזים באסכולה שיש להרוס מבנים שנבנו בתום לב על אדמה פרטית, אין כל סיבה להתנגד להצעת חוק זו, שכן הוא רק דורש וידוא אלמנטרי לבעלות על הקרקע של העותר להריסה. המגישים מצביעים על כך כי ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"ץ אינו מנהל סדרי דין ואינו דן בדיני ראיות,  וחוק זה מסייע לבג"ץ לקבל החלטה חלוטה על בעלות על הקרקע לפנ שיורה על הרס מבנה.