עידן המיחזור בישראל מתחיל: חוק האריזות עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. בחודשים הקרובים יוקם המנגנון שמטרתו איסוף פסולת אריזות בבתים וברחובות הערים ומחזורו

כלים

לאחר פחות משנה מהפצת תזכיר החוק אישרה היום (ג') בקריאה שנייה ושלישית מליאת הכנסת את הצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א – 2011 של המשרד להגנת הסביבה. החובות המהותיות שיחולו על היצרנים והיבואנים על פי החוק ובהם עמידה ביעדי המחזור של פסולת האריזות, יכנסו לתוקף ב – 1 ליולי 2011.

הצעת חוק האריזות הממשלתית מבוססת על הצעת החוק הפרטית שניסחה 'אדם טבע ודין' והיא אחת מהצעות החוק הסביבתיות החשובות ביותר שהובאו לאישורה של הכנסת.

מטרת החוק היא להסדיר את הטיפול בפסולת שמקורה באריזות. מדובר בזרם פסולת משמעותי, שכן סך משקלה של הפסולת שמקורה באריזות עומד על כ-20% מכלל הפסולת המיוצרת בכל שנה בישראל.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "מהפכת המיחזור יצאה היום לדרך. ישראל מצטרפת היום למדינות המתקדמות בעולם. במקום לקבור באדמה בכל שנה חומרי גלם בשווי מילארד שקלים, האריזות ייאספו מבתי האזרחים וימוחזרו. יישום החוק יוסיף אלפי מקומות עבודה חדשים למשק וימנע את הפגיעה בסביבה כתוצאה מהטמנת הפסולת "

החוק החדש הינו תוצר של עבודה מאומצת של אנשי המשרד להגנת הסביבה בהובלת השר ארדן, שכללה עבודת מטה רחבה שבמסגרתה בוצעו: השוואה להסדרים ומנגנוני יישום שונים בעולם המערבי, שיתוף כלל הגורמים הנוגעים לחוק לרבות: משרדי ממשלה שונים, גורמי תעשייה, רשויות מקומיות, ארגוני סביבה וצרכנות , כל זאת, בתקופה קצרה ביחס להליכי חקיקה מקובלים. במשרד להגנת הסביבה כבר הוקם צוות יישום שמטרתו בניית המנגנונים שיאפשרו פיקוח, בקרה ואכיפה של הוראות החוק.

אז מה ישתנה?

  • סוג האריזות – החוק יחול על אריזות מחומרים שונים וממגוון רחב של מוצרים (ביתיים ותעשייתיים גם יחד), כדוגמת : נייר, זכוכית, פלסטיק ומתכת.

  • היקף המחזור – היצרנים והיבואנים יהיו מחויבים בהדרגה, למחזר 60% מסך משקל האריזות של המוצרים שנמכרו או יובאו בכל שנה. יצרן יהיה חייב לעמוד ביעד מיחזור שנתי לפי סוג החומר ובלבד שממוצע האיסוף והמיחזור הכולל לא יפחת מ – 60%.

  • הרשויות המקומיות יחויבו לקבוע הסדרי הפרדת פסולת לשני זרמים ('רטוב', 'יבש') והמשרד להגנת הסביבה יממן הצבה של תשתיות מיון ומיחזור פסולת בכל הרשויות.

  • קנסות ועיצומים - גובה העיצום (קנס כספי) לגבי אי עמידה ביעדי המיחזור הוא 2500 ₪ לכל טון אריזות שלגביו התקיימה הפרה. כלומר, כל אחוז אחד של חריגה מהיעדים שנקבעו יגרור קנס של 15 מיליון ₪.

  • אפס פסולת להטמנה -החל מינואר 2020, תיאסר באופן גורף הטמנת פסולת אריזות באתרי הטמנה. ניתן יהיה רק למחזר אריזות או להפיק מהן אנרגיה בלבד.

תועלות למשק - התועלת המרכזית הצפויה מהחוק המוצע היא החיסכון הצפוי בעלויות הישירות והעלויות החיצוניות של הטיפול בפסולת במתכונתו הנוכחית. כמו כן, יעודד החוק פיתוח של תעסוקה מקומית בתחום המחזור וההשבה (פוטנציאל הגדלת התעסוקה בהיקף של כ 20,000-50,000 מועסקים בישראל, לפי חישוב של 10-15 משרות על כל 1000 טון פסולת); ייעול וחסכון בתהליכי ייצור בתעשייה - חיסכון במשקל האריזה, מעבר לשימוש בחומרי גלם סביבתיים יותר ועוד.

במדינת ישראל כמות הפסולת גדלה בשיעור של כ-5%-3% בכל שנה. כל תושב מייצר בכל יום, בממוצע, כ-1.6 ק"ג אשפה. בסך הכול מצטברים בישראל כ-5.4 מיליון טון פסולת עירונית בשנה. משקל פסולת האריזות בישראל מוערך בכ-מיליון טון בשנה. פסולת זו תופסת נפח רב באתרי ההטמנה, דבר הגורם לבזבוז משאבי קרקע יקרים ולפליטה מוגברת של גזי חממה.

מנכ"ל אדם טבע ודין, עו"ד עמית ברכה: "זהו יום חג וראשיתו של עידן המיחזור בישראל. רק נחישותו של השר גלעד ארדן לקידום החוק, אפשרה למדינת ישראל להצטרף לרשימת המדינות המערביות אשר מבינות את חשיבות הטיפול בפסולת ורואות בה משאב".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS