על פי הצעת החוק יזכו חיילי המילואים לתוספת של 150-100 שקלים על כל יום מילואים החורג מהמכסה שנקבעה בחוק המילואים. יוזם ההצעה ח"כ איתן כבל: "נטל רב מדיי מוטל על כתפיהם של מעטים מדיי ולכן על המדינה לתגמלם בצורה ראויה"

שרתת יותר מ-55 ימי מילואים בשנה? תזכה לתגמול של 100 שקלים נוספים על כל יום. תרמת יותר מ-70 ימי מילואים? תזכה לתגמול של 125 שקלים נוספים לכל יום. במידה ועברת את מכסת 84 הימים תתגמל אותך המדינה ב-150 שקלים נוספים ליום. כך, על פי הצעת החוק שיזם יו"ר שדולת המילואים בכנסת ח"כ כבל אשר עברה היום (א') בוועדת השרים לענייני חקיקה.

לדברי ח"כ כבל: "נטל המילואים הפך לצערי לנחלתם של קבוצה מצומצמת באוכלוסיה. זו אותה הקבוצה המהווה את עמוד השדרה של החברה הישראלית". לדבריו, "זהו נטל גדול מדיי הנופל על כתפיהם של מעטים מדיי ולכן על המדינה לתגמל אותם כראוי. מטרת הצעת החוק שהנחתי היום היא לדאוג שאותה הקבוצה תקבל את מה שמגיע לה על תרומתה האדירה לביטחון המדינה, ואני מודה לחברי וועדת השרים שהשכילו להבין זאת ולאשר אותה".

בדברי ההסבר להצעת החוק כתב ח"כ כבל: חוק המילואים שנכנס לתוקף קבע מכסת ימי מילואים שנתית ותלת שנתית לכל חייל או קצין. יחד עם זאת, נקבע בחוק, מנגנון המאפשר לצה"ל ולמערכת הביטחון לזמן חייל או קצין תוך חריגה ממספר הימים שנקבע לגביהם בסעיף 7(א)(1) לחוק בתקופה של שלוש שנים רצופות. האפשרות לזמן באופן חריג חייל או קצין במילואים, מחייבת התאמה על ידי מתן תוספת גמול לימי מילואים נוספים.

חריגה בקריאה למספר ימי המילואים מעבר לזו שנקבעה בחוק שירות המילואים, תשס"ח- 2008, כפי שהתקבל בכנסת בשנת 2008, משמעותה שקיימת קבוצה של חיילים וקצינים המשרתים במילואים ונושאת בנטל רב מאחרים ועל כך יש לתגמלם.

המשמעות המיידית לחיילים ולקצינים אלו היא מיידית ואישית, היא נוגעת למערכת היחסים במשפחה, בעבודה, בעסק, בלימודים או בכל דבר שמושפע מעצם הגיוס של החייל או הקצין מכך לשירות נוסף מעבר למכסת הימים המקורית.

על כן מוצע בהצעת חוק זו, כי משנקרא חייל מילואים לתקופה העולה על מספר הימים העולה על קביעת מכסת הימים המקורית בחוק, כפי שיימצא בחישוב שייעשה בתום שלושת השנים הרצופות, יתוגמל החייל או הקצין עבור ימי המילואים אלו בהתאם למנגנון המוצע בהצעת החוק.