זכויות המפונים

(הדופק הפוליטי)
יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ כבל יעמוד בראש צוות מצומצם לפתרון בעיית תושבי כפר שלם

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ כבל יעמוד בראש צוות מצומצם לפתרון בעיית תושבי כפר שלם - זאת לאחר שבדיון נוסף בהצעת החוק לפיצוי התושבים התגלו מחלוקת באשר להיקף הפיצוי והקריטריונים לקבלתו; בצוות יהיו חברים גם יו"ר הקואליציה ביטן, ראש מטה הדיור יצחקי, נציג התושבים ונציג עיריית ת"א; יצחקי: כדי להעביר את ההצעה כפי שהיא כיום צריך להוציא עוד 850 מיליון עד 3 מיליארד שקל מעבר לערך הקרקע. ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, המשיכה היום להכין לקריאה ראשונה שתי הצעות חוק שנועדו להבטיח את זכויות המפונים משכונת כפר שלם בתל אביב, שהגישו חברת הכנסת נאוה בוקר, יו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל, חברי הכנסת דב חנין ויעקב מרגי וחברת הכנסת נורית קורן.